9 caracteristici pe care fiecare creștin ar trebui să le aibă

Visits: 6

A fi creștin înseamnă a urma exemplul lui Isus. Când îL accepți în viața ta, Dumnezeu devine proprietar și Domn a tot ceea ce ai; și prin urmare viața ta se schimbă. (Galateni 5:22-23) spune:

Duhul lui Dumnezeu ne face să iubim pe alții, să fim fericiți și să trăim în pace cu toți. Ne face să fim răbdători și buni, să-i tratăm bine pe ceilalți, să avem încredere în Dumnezeu, să fim smeriți și să știm să ne controlăm dorințele rele. Nu există nicio lege care să fie împotriva tuturor acestor lucruri.

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Din acest verset se înțelegem că fiecare creștin care Îl are cu adevărat pe Isus în inima lui trebuie să reflecte următoarele caracteristici:

1) DRAGOSTEA

Este imposibil ca cineva să spună că este creștin și să nu reflecte dragostea. Aceasta în sine este deja o contradicție directă, deoarece Dumnezeu este iubire. Biblia nu ne spune să iubim atunci când iubirea este reciprocă sau când celălalt o merită; dar că îi iubim pe alții în același mod în care ne iubim pe noi înșine.

Totuși, pentru a-i iubi pe alții, trebuie mai întâi să-L iubim pe Dumnezeu. (Marcu 12:30) spune: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”, odată ce ai îndeplinit această parte, a-i iubi pe ceilalți este o simplă reflectare a ceea ce porți deja înăuntru: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” (Marcu 12:31)

2) BUCURIA

O altă caracteristică pe care fiecare creștin ar trebui să o aibă este bucuria. Să arăți bucurie nu înseamnă să zâmbești toată ziua. Când ești creștin, înțelegi că locul tău nu este pe Pământ și că, prin urmare, lucrurile care se întâmplă aici sunt temporare. Fiecare durere, problemă, tristețe sau îngrijorare nu este nimic în comparație cu eternitatea care ne așteaptă. (Coloseni 3:2) ne spune să ne îndreptăm atenția asupra celei veșnice; Și când te gândești la raiul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, bucuria pe care El o pune în inimile noastre se arată în fiecare domeniu al vieții noastre.

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)

3) PACEA

A fi creștin nu înseamnă a fi eliberat de probleme, ci a avea pacea și siguranța lui Dumnezeu atunci când se întâmplă aceste lucruri. (Ioan 16:33) spune:

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

Există multe tehnici și exerciții care promit să ne aducă pace; Cu toate acestea, pacea pe care o dă Dumnezeu nu este egală cu oricare alta, pentru că pacea lui nu este circumstanțială, ci este de durată.

4) ÎNDELUNGA RĂBDARE

Răbdarea este o caracteristică pe care fiecare creștin trebuie să o reflecte, indiferent de personalitatea sa. A fi răbdător arată încredere, speranță, dragoste, credință și inteligență.

Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. (Proverbe 14:29)

Dacă cineva nu are răbdare, poate pierde cele mai mari binecuvântări pe care le are Dumnezeu pentru viața lui.

5) BUNĂTATEA

A fi amabil înseamnă a arăta un interes real față de cealaltă persoană. (Filipeni 2:3-4) spune:


Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. (Filipeni 2:3-4)

Se poate practica bunătatea din gesturi mici și ne putem strădui să-i facem pe alții să vadă rodul iubirii pe care ne-o dă Dumnezeu.

6) FACEREA DE BINE

Există diferite moduri de a arăta un tratament bun și una dintre ele este prin cuvinte. (Efeseni 4:29) ne avertizează să rostim cuvinte care să întărească comunitatea și să aducă beneficii celor care ascultă. Ar trebui să-i tratăm bine pe ceilalți, chiar și atunci când ei nu ne fac la fel. În (Matei 5:43-44), ne poruncește, de asemenea, să ne rugăm pentru cei care nu ne doresc binele:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. (Matei 5:44-45)

7) CREDINCIOŞIA

Dumnezeu ne cere să ne punem toată încrederea în El, indiferent de momentele grele prin care trecem, așa cum spune (Evrei 11:1):

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Dumnezeu știe să răsplătească pe cei care au credință în El, pentru că, prin aceasta, îi arătăm fidelitate. Fiind credincios lui Dumnezeu, îl pui mai presus de orice altceva în viața ta; iar când o faci, toate lucrurile merg întotdeauna spre bine.

8) BLÂNDEŢEA

Smerenia nu poate lipsi la creștini. (Efeseni 4:2) spune:

cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste”. (Efeseni 4:2)

A fi smerit înseamnă a accepta că fără Dumnezeu nu putem fi nimic și că, datorită Lui, avem totul. Umilința nu este sinonimă cu stima de sine scăzută sau cu sărăcia, ci mai degrabă cu a-l lăsa pe Dumnezeu să fie mai important decât sinele nostru.

9) ÎNFRÂNAREA POFTELOR

1 Corinteni 10:23 spune: Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.

Dumnezeu prin Duhul Sfant ne-a dat stăpânire de sine pentru ca noi să putem învăța să ne controlăm dorințele rele. Oricine are nevoie de ajutor pentru a-și controla impulsurile se poate întoarce la Dumnezeu pentru puterea de care are nevoie.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!