9 versete biblice cu explicatii ale acestora

Visits: 69

Aceste 9 versete biblice vă vor încuraja, în fiecare zi. Ia-ți un minut din ziua ta aglomerată pentru a reflecta la aceste cuvinte de înțelepciune și lasă-te inspirat de cuvinte care au trecut testul timpului.


1) Psalmul 119:11

Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)

O scurtă reflecție asupra Psalmului 119:11

Ce păstrezi în inima ta? Ceea ce se află în inima ta este ceea ce îți dictează atitudinile, gândurile și cuvintele tale. Păstrând Cuvântul Domnului în ființa ta și făcându-l parte din tine, vei acționa, vei vorbi, vei simți ceea ce îi place lui Dumnezeu și vei experimenta voia Lui pentru viața ta.

Examinați cărțile pe care le citiți, filmele la care vă uitați, conversațiile cu prietenii și gândurile care vă umplu mintea. Cereți-i Duhului Sfânt să vă călăuzească, să vă ajute și să vă dea înțelepciunea de a alege întotdeauna ceea ce vă întărește relația cu Dumnezeu.

Vrei să învingi păcatul din viața ta? Vrei să trăiești o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu pentru a-L glorifica în orice moment? Prețuiește Cuvântul Său în inima ta! Citiți Biblia, meditați la ea, memorați-o și veți vedea cum viața voastră începe să semene din ce în ce mai mult cu cea a lui Isus.


2) Romani 8:38-39

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)

O scurtă reflecție la Romani 8:38-39

Nu există absolut nimic care să vă poată despărți de dragostea lui Dumnezeu. Este un adevăr minunat care umple inima de pace și siguranță. Într-o lume atât de plină de nesiguranță, trădare și durere, poți avea încredere că Dumnezeu va fi mereu alături de tine și nu va înceta niciodată să te iubească.

Dumnezeu a dat deja cea mai mare dovadă a iubirii Sale pentru noi doi: L-a dat pe Fiul Său Isus Hristos să moară pe cruce. Când L-ai acceptat pe Isus ca Domn și Mântuitor, ai devenit un beneficiar al promisiunii din Romani 8:38-39. Este adevărat că Dumnezeu nu a promis o viață lipsită de probleme sau dificultăți, dar poți fi sigur că dragostea și prezența Lui vor fi cu tine în mijlocul oricărei situații.

Lăudați-L pe Dumnezeu astăzi și mulțumiți-I pentru dragostea infinită pe care o are pentru voi. Bucură-te în siguranța prezenței Domnului și a grijii pe care ți-o poartă în toate zilele vieții tale.


3) Habacuc 2:1

M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plângerea mea. (Habacuc 2:1)

O scurtă reflecție asupra lui Habacuc 2:1

Aștepți cu mare nerăbdare răspunsul la rugăciunile tale? Proorocul Habacuc a pus câteva întrebări înaintea Domnului. Erau situații pe care nu le putea înțelege și s-a apropiat de Dumnezeu cu întrebările și cererile sale. Cu toate acestea, el nu și-a continuat drumul. Habacuc a rămas în alertă ca orice veghetor bun, ferm în convingerea că Dumnezeu îi va răspunde la rugăciunile sale.

Te prezinți în fața lui Dumnezeu cu aceeași certitudine? Poate că din cauza rutinei zilnice te apropii de Dumnezeu cu lista ta de cereri și cu câteva rugăciuni memorate, fără să-I acorzi lui Dumnezeu timp să-ți vorbească sau să te afirme în prezența Sa. Ce schimbări poți face în ziua sau în săptămâna ta, astfel încât să ai timp de calitate cu Domnul?

Da, Dumnezeu răspunde la rugăciunile voastre – nu vă îndoiți de asta! Întotdeauna a făcut-o și o va face. Dar, petrecând mai mult timp cu El și fiind mai atent la răspunsul Său, vei experimenta mai mult din pacea Sa. Spiritul tău va fi întărit și vei putea să înfrunți provocările vieții într-un mod diferit, ținându-te de mâna Mântuitorului tău iubitor.


4) Isaia 54:17

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)

Scurtă reflecție la Isaia 54:17

Simțiți că te atacă din toate părțile? Există oameni care complotează răul împotriva ta sau care spun minciuni despre tine? Dacă ești un slujitor al Domnului, știi că neprihănirea vine de la El și poți fi sigur că El va lucra în favoarea ta. Sunt multe momente în care credem că nu mai putem aștepta, că avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu imediat. Dar Dumnezeu știe care este cel mai bun moment și cel mai bun mod de a-și arăta dreptatea.

Așteptați-L pe Domnul. Încredeți-vă în moștenirea care v-a fost promisă în calitate de slujitor al lui Dumnezeu. Rămâneți tari în credință și țineți-vă tare de Dumnezeu. Amintiți-vă ce spune Psalmul 27:13-14. Dumnezeu va lucra!

O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!…
Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! (Psalmi 27:13-14)

5) Psalmul 40:1

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. (Psalmi 40:1)

Scurtă reflecție asupra Psalmului 40:1

Ți-ai pus toată speranța în Dumnezeu? S-ar putea să vă fie greu uneori să așteptați ca Domnul să vă răspundă la cererea dumneavoastră. Poate vă amintiți momente în care ați decis să acționați pe cont propriu în loc să așteptați lucrarea lui Dumnezeu. Nu este cea mai bună idee. Când aștepți în Dumnezeu, primești ceea ce este mai bun, ceea ce este în voia Lui. Așteptându-l, binele va veni în viața ta, pentru că căile lui sunt mult mai înțelepte și mai bune.

Acest verset ne oferă o imagine foarte tandră a lui Dumnezeu. Domnul s-a aplecat spre psalmistul David și i-a ascultat strigătul. Imaginați-vă o mamă sau un tată care se apleacă pentru a-și asculta cu atenție micuțul iubit. El se apropie pentru că este interesat să audă și să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul său, ce îi tulbură inima.

În același mod, Dumnezeu se apropie de tine ca un Tată iubitor. El nu este un Dumnezeu îndepărtat, ci este aproape de tine în orice moment. Dumnezeu îți ascultă cuvintele și îți aude strigătul – vorbește cu el! Nu uitați că puteți avea încredere în el că va acționa la momentul potrivit, pentru că vă iubește și îi pasă de dumneavoastră. Nu încetați niciodată să așteptați pe Dumnezeu.


6) Psalmul 97:1

Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe! (Psalmi 97:1)

O scurtă reflecție asupra Psalmului 97:1

Cât de frumos este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să recunoaștem măreția Lui! În acest verset, psalmistul recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, domnia sa și îndeamnă creația să se bucure. Facem parte din creație și ar trebui să ne bucurăm împreună cu ea pentru că Dumnezeu domnește. La fel ca psalmistul, ar trebui să proclamăm domnia lui Dumnezeu.

Sunt sigur că în jurul tău se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegi. Uneori se poate părea că răul prevalează. Amintiți-vă întotdeauna că Dumnezeu împărățește. El controlează tot ceea ce se întâmplă și știe motivul pentru care se întâmplă lucrurile. Faptul că Dumnezeu domnește ar trebui să vă umple inima de bucurie. Dacă ați citit întreaga Biblie, știți că finalul este deja scris: Dumnezeu învinge! El este învingătorul și va domni pentru eternitate.

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea:„Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. (Apocalipsa 21:1-3)
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:3-5)

7) Psalmul 40:5

Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc. (Psalmi 40:5)

Scurtă reflecție asupra Psalmului 40:5

Sunt atât de multe binecuvântări pe care Dumnezeu ni le oferă! Ai încercat vreodată să faci o listă cu tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Lista ar fi foarte lungă și sunt sigur că veți găsi mereu alte binecuvântări pe care să le adăugați. Dumnezeu este marele dătător. El ți-a dat viața, familia ta, prietenii tăi, natura din jurul tău, frații și surorile tale în Hristos. Mai presus de toate, Dumnezeu ți-a dat binecuvântarea de a-L cunoaște și de a primi iertarea păcatelor tale.

Cu Dumnezeu ai certitudinea vieții veșnice. Știți că orice suferință, boală sau necaz pe care le aveți în viața pământească se vor sfârși. Dar viața ta cu El este pentru totdeauna, va dura o veșnicie. Aceasta este cea mai mare binecuvântare! Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru toată bunătatea pe care o are pentru voi și trăiți fiecare zi cu bucurie, în siguranța prezenței și iertării Sale.


8) Ioan 16:33

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

O scurtă reflecție asupra lui Ioan 16:33

Toate ființele umane, inclusiv copiii lui Dumnezeu, trec prin perioade de boală, greutăți și durere. Face parte din viață! La toate acestea se poate adăuga persecuția din partea oamenilor care sunt împotriva credinței noastre. Aceste situații ne pot provoca o suferință profundă. Cu toate acestea, în mijlocul tuturor, putem primi pacea de la Domnul. Cum? Agățându-ne de El și de promisiunile Sale.

Isus a rostit aceste cuvinte din verset ucenicilor Săi cu puțin timp înainte de a fi luat prizonier și răstignit. Știa că îi așteaptă zile dificile, pline de agitație. Ei vor vedea și vor trăi lucruri care le vor provoca multă durere și nesiguranță. De aceea, Isus le-a afirmat că în el există pace și victorie asupra răului pe care îl aduce lumea.

Să fim astăzi plini de pacea lui Dumnezeu în mijlocul situațiilor din viață. Să trăim cu certitudinea că în el am obținut deja victoria asupra răului, asupra păcatului și asupra morții.


9) Romani 5:8

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

O scurtă reflecție la Romani 5:8

Dumnezeu și-a manifestat dragostea pentru fiecare dintre noi într-un mod clar și fără echivoc. El a decis să ne iubească și a trecut la fapte: l-a trimis pe Fiul său Iisus Hristos. Cristos a murit pentru noi înainte ca noi să ne recunoaștem nevoia de El și să ne hotărâm să Îl urmăm. Realitatea este că nu am făcut nimic pentru a câștiga această mare manifestare a iubirii. Cu toate acestea, Dumnezeu a revărsat asupra noastră dragostea Sa necondiționată care ne-a adus iertarea și restaurarea.

Moartea pe care Isus a suferit-o din dragoste pentru noi a fost o moarte crudă, rușinoasă și foarte dureroasă. Dar a făcut-o în ascultare față de Tatăl și din dragoste pentru fiecare dintre noi. Pentru că Hristos a murit pentru noi, am primit iertarea păcatelor noastre. Bariera care ne despărțea de Dumnezeu Tatăl a fost deschisă și acum putem merge la Tatăl în orice moment. Putem să mergem la El în rugăciune, să ne pocăim de eșecurile noastre și să primim iertarea Lui. Relația noastră cu Tatăl a fost restaurată, astfel încât putem trăi cu certitudinea că vom fi veșnic cu El.

Să nu uităm niciodată această imensă iubire! Să împărtășim mesajul mântuirii și al vieții veșnice cu toți cei din jurul nostru.

Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40)

Ce este viața veșnică conform Bibliei

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!