Cele 7 cuvinte ale lui Isus pe cruce (și semnificația lor)

Visits: 71

În vremea lui Iisus, crucificarea era o moarte foarte crudă și dureroasă, o pedeapsă rezervată celor mai răi criminali și teroriști. Cuvintele care ieșeau din gura celor răstigniți erau, de obicei, strigăte de durere sau blesteme. Nu și în cazul lui Iisus! Chiar și în mijlocul marii sale dureri, a umilinței și a abuzurilor insuportabile, el a rostit cuvinte de dragoste și iertare.

Să ne uităm la ultimele 7 cuvinte sau fraze rostite de Isus de pe cruce. Acestea au fost consemnate în cele 4 Evanghelii de către martori oculari în momentul răstignirii lui Isus. Ordinea în care apar este în general acceptată ca fiind ordinea cronologică în care Isus le-a rostit.

  1. Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! (Luca 23, 34a).
  2. Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23, 43).
  3. Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta (Ioan 19, 26-27).
  4. Eli, Eli, lama sabachthani (ceea ce înseamnă: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”). (Matei 27:46; Marcu 15:34).
  5. Mi-e sete (Ioan 19:28)
  6. S-a sfârșit (Ioan 19:30).
  7. Tată, în mâinile Tale îmi încredințez duhul meu (Luca 23:46).

Scurtă explicație a celor 7 cuvinte

1) Cerere către Tatăl

 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. (Luca 23:34)

Iisus a strigat către Dumnezeu Tatăl pentru iertarea celor care l-au răstignit. Chiar și în mijlocul teribilei lor suferințe, el a înțeles că ei s-au comportat așa pentru că erau “oi fără păstor” (Matei 9:36), oameni care aveau nevoie de o întâlnire reală cu Dumnezeu și de iertarea Lui.

De asemenea, Isus a arătat până la sfârșitul vieții sale pământești că învățăturile sale erau mult mai mult decât cuvinte goale. El a trăit ceea ce a predicat până la sfârșitul vieții sale omenești, rugându-se pentru dușmanii și persecutorii Săi în momentele lor de cea mai mare suferință (Matei 5:44).

2) Promisiunea făcută unuia dintre tâlhari

 Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43)

Iisus a fost răstignit împreună cu doi criminali, unul la dreapta și unul la stânga (Luca 23:32-33). Unul dintre ei l-a insultat pe Iisus până la sfârșit. La un moment dat, însă, celălalt l-a mustrat pe primul și l-a întrebat dacă nu are frică de Dumnezeu. Aparent, acel al doilea criminal și-a dat seama că era ceva diferit la Isus și era sigur de nevinovăția lui (Luca 23:41).

Cel de-al doilea criminal i-a adresat o rugăminte lui Iisus: “Iisuse, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta” (Luca 23:42). Prin această cerere, el a recunoscut stăpânirea lui Isus și și-a arătat credința în El. Isus i-a răspuns că vor fi împreună în paradis chiar în acea zi. Cu alte cuvinte, l-a asigurat de iertarea sa și de viața veșnică, lucru pe care Isus îl putea face pentru că era Dumnezeu.

Și datorită sacrificiului lui Isus pe cruce, și noi primim mântuirea și viața veșnică.

3) A vegheat la bunăstarea mamei sale.

Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”
Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. (Ioan 19:26-27)

Isus s-a asigurat că mama sa, Maria, avea tot ce-i trebuia chiar și după ce el nu mai era fizic. El i-a încredințat lui Ioan să aibă grijă de Maria. Ioan a fost unul dintre cei mai apropiați discipoli ai lui Iisus și a fost prezent în momentul răstignirii. Prin acest gest, Isus și-a arătat dragostea pentru mama Sa și încrederea că Ioan va avea grijă de ea.

4) El a strigat către Dumnezeu

Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46; Marcu 15:34)

Aici Isus a citat Scriptura, mai exact Psalmul 22:1. De obicei, Isus Îl chema pe Dumnezeu Tatăl, dar în acel moment de angoasă a strigat: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?”, folosind acest citat din Scriptură pentru a exprima ceea ce simțea. Acest psalm, precum și Isaia 53, au profețit momentul în care Isus va lua asupra Sa păcatele întregii lumi, experimentând separarea de Tatăl ca o consecință a păcatului.

Isus a luat locul nostru pe cruce. El a purtat păcatele noastre și a primit pedeapsa pe care o meritam. În timpul acelei despărțiri de moment de Tatăl, lucru care nu este ușor de înțeles cu mintea noastră umană, Isus a strigat aceste cuvinte, o expresie clară a angoasei Sale.

5) Îi era sete

După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” (Ioan 19:28)

Potrivit lui Marcu 15:23, chiar înainte de răstignire, lui Iisus i s-a oferit să bea vin cu smirnă, un amestec care era folosit pentru a amorți pe cei pedepsiți și pentru a le ușura durerea. Isus a refuzat băutura și era deja pe cruce de câteva ore.

Iisus pierduse multe lichide din corpul său din cauza biciurilor, torturii și crucificării. După ce a fost expus la soare timp de mai multe ore, este normal ca el să se simtă însetat. Această expresie despre setea sa fizică a precedat următoarea propoziție rostită de Isus de pe cruce.

După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”
Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură.
Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. (Ioan 19:28-30)

6) El a anunțat sfârșitul lucrării pe care venise să o facă.

Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. (Ioan 19:30)

Cu această frază “S-a sfârșit” sau “Totul este împlinit”, conform Noii Versiuni Internaționale, Isus a anunțat tuturor că a terminat lucrarea pentru care venise pe pământ. Am putea spune că a fost un strigăt de triumf!

Jertfa Sa de pe cruce ne-a dat acces la mântuire și la viața veșnică. În afară de toate minunile mărețe pe care le-a făcut în timpul vieții Sale pământești, Isus tocmai săvârșise cel mai mare miracol: plata pentru răscumpărarea noastră.

Aflați mai multe despre ce este mântuirea și cum se obține.

7) El Și-a dat duhul Tatălui

 Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. (Luca 23:46)

În timpul vieții Sale pe pământ, Isus a căutat întotdeauna să facă voia Tatălui. El, fiind Dumnezeu, s-a supus de bunăvoie voinței lui Dumnezeu Tatăl, din dragoste pentru noi.

Isus a venit să îndeplinească o misiune specifică încredințată de Tatăl și a îndeplinit-o până la capăt. ¡Acum se poate întoarce la Tatăl! Cu această frază și-a dat duhul și și-a dat ultima suflare.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!