Cristos a suferit şi a murit. Ca să devină o răscumpărare pentru mulţi

Visits: 23

„Căci nici fiul omului n-a venit să I se slujească ,ci să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi ”(Marcu 10 :45)

În Biblie nu există nici măcar un gând care să exprime faptul că Satan ar fi trebuit să fie plătit pentru a îngădui păcătoşilor să fie salvaţi .Ceea ce s-a întâmplat atunci când Cristos a murit nu a fost plată , ci înfrângere .Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca „prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morţii , adică pe Diavolul ”(Evr 2:14) Nu a fost nici o negociere.

Atunci când Cristos a venit să, îşi „dea viaţa ca o răscumpărare ” ţinta nu este pe cine va primi plata ci trebuie să ne uităm la viaţa sa ca plată , la libertatea lui se a sluji mai degrabă  decât să fie slujit , şi la cei „mulţi ”care vor beneficia de plata ce o face .

Dacă întrebăm despre cine a primit răscumpărarea ,  răspunsul Biblic ar fi cu siguranţă Dumnezeu . Biblia spune că Cristos „S-a dat pe Sine pentru noi ca dar şi ca jertfă de bun miros lui Dumnezeu”(Efeseni 5:2).Cristos  „S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără de pată lui Dumnezeu ”(Evrei9:14).

Toată această nevoie de un substitut ca să moară  pentru noi este pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu „şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu ”(Romani 3.23)Şi din cauza păcatului nostru „toată lumea să fie găsită vinovată  înaintea lui Dumnezeu” (Romani 3:19)  Aşa că atunci când Cristos se dă ca răscumpărare pentru noi Biblia spune că suntem eliberaţi de la condamnarea Lui Dumnezeu . „Dar acum nu este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus”(Romani 8:1) Condamnarea de la care avem nevoie să fim eliberaţi este în final „judecata lui Dumnezeu ”(Romani 2:2) (Apocalipsa 14:7).

   Preţul de răscumpărare al acestei eliberări de sub condamnarea lui Dumnezeu este viaţa lui Cristos . Nu doar viaţa lui trăită ci şi viaţa lui dată la moarte. Isus a spus î mos repetat ucenicilor săi :”Fiul omului  este dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor omorî ”(Marcu 9:31). De fapt unul dintre motivele pentru care lui Isus îi plăcea să se numească  fiul omului  este că expresia era „înconjurată de inelul mortalităţii”.

Oamenii pot să moară şi de aceea el trebuia să fie unul –răscumpărareea a putut fi plătită doar de către Fiul Omului , pentru că răscumpărarea a fost o viaţă la care a renunţat în moarte.Preţul nu a fost constrâns de la El , şi acesta este scopul cu care spunem „Căci nici fiul omului n-a venit să I se slujească ,ci să slujească”( Marcu 10 :45). El nu a avut nevoie de nici un serviciu de la noi. El a fost cel care a dat, nu cel care a primit .”Nimeni nu o ia [viaţa]de la Mine , ci o dau Eu de la mine ”(Ioan 10 :18 ). Preţul a fost plătit de bună voie ,nu a fost forţat ceea ce ne aduce din nou la dragostea Sa –de bunăvoie a ales să ne salveze cu preţul vieţii Lui .

Cât de mulţi a răscumpărat în mod eficient  din păcat Cristos?El a spus că a venit „să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi ”(Marcu 10 :45)Şi cu toate acestea nu toată lumea va fi răscumpărată dinaintea mâniei Lui Dumnezeu .dar oferta este pentru toată lumea :

”Căci este un singur Dumnezeu şi un Singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni :Omul Cristos Isus ,care s-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi ”…(1Timotei 2:5-6)

Nimeni din cei  care îmbrăţişează comoara Lui Cristos Cel Răscumpărător nu este exclus de la această mântuire.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!