Cristos a suferit şi a murit Pentru ca să îşi arate propria dragoste pentru noi

Visits: 11

„Cristos ne-a  iubit şi S-a dat pe sine pentru noi , ca dar şi ca jertfă de bun miros Lui  Dumnezeu .”(Efeseni 5:2)

”Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe Sine Însuşi pentru ea ”..(Efeseni 5:25)

”Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mine ”..(Galateni 2:20 )

Moartea lui Cristos nu este numai o demonstraţie a dragostei Lui Dumnezeu (Ioan 3:16) dar de asemenea este exprimarea supremei dragoste a lui cristos pentru cei ce o vor primi ca pe comoara lor .

Cei ce îl mărturiseau pe Cristos în primul secol şi care au suferit cel mai mult pentru că au fost creştini erau capturaţi de acest fapt: „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2:20 ) Ei au luat actul sacrificiului de bună voie al Lui Cristos foarte personal şi îşi spuneau : „m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mine”
Cu siguranţă acesta este felul în care ar trebui să înţelegem suferinţele şi moartea lui Cristos –au legătură cu mine .Sunt în legătură cu dragostea Lui Cristos pentru mine personal , păcatul meu mă desparte pe mine de Dumnezeu , nu păcatul în general .Este împietrirea inimii mele şi înţepenirea mea spirituală care înjosesc meritul Lui Cristos . Sunt pierdut şi muritor ,iar atunci când este vorba despre mântuire , mi-am pierdut dreptul tuturor cererilor mele justificate .Tot ceea ce pot să fac este să pledez pentru milă .

Apoi îl văd pe Cristos suferind şi murind .Pentru cine? Spune Scriptura: ..”Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe Sine Însuşi pentru ea ”..(Efeseni 5:25);…….. „Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta ;cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi ”(Ioan 15:13)  ; ……..”Pentru că nici Fiul omului n-a venit  să I se slujească ci să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi ”(Matei 20 :28)

Şi mă întreb: sunt eu printre cei „mulţi ” Pot eu să fiu unul dintre prietenii Lui ? Îmi este permis să aparţin Bisericii ? Şi aud răspunsul : „Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit ”(Fapte 16:31)

„Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”(Romani 10 :13)…. „Oricine crede în El primeşte , prin Numele Lui  iertarea păcatelor .”(Fapte 10 :43) ….”Dar tuturor ce l-au primit , adică celor ce cred în Numele Lui , le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu ;”(Ioan 1 :14)… „Oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică ”(Ioan 3:16)

Inima   îmi este mişcată şi îmbrăţişez frumuseţea şi comoara lui Cristos ca şi pe comoara mea .Şi acolo se revarsă aceaastă măreaţă realitate –dragostea lui Cristos pentru mine.Aşa că spun şi eu împreună cu acei martori ai lui Cristos  din primul secol : „m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mine”

Şi ce vreau să spun cu asta?Vreau să spun că a plătit cel mai mare preţ posibil ca să-mi dea cel mai mare cadou cu putinţă.Şi ce este aceasta ? Este darul pentru care s-a rugat la sfârşitul vieţii sale: “ Tată , vreau ca acolo unde sunt Eu ,să fie împreună cu Mine şi acei pe care Mi i-ai dat Tu ,ca ei să vadă gloria Mea ”..(Ioan 17 :24)  in suferinţa şi moartea Lui „şi noi am privit gloria Lui , o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl  , plin de har şi de adevăr ”(Ioan 1.14) Am văzut destul ca să ne captureze pentru această cauză . Dar cele mai bune  vor veni de acum înainte , şi El a murit să asigure acestea pentru noi .Aceasta este dragostea Lui Cristos.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 1]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!