Explicație și reflecție la Evrei 12:1-3 (” Privirea la Isus “)

Visits: 27

În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetele 1-3 ne prezintă un pasaj profund și încurajator care ne îndeamnă să privim la Isus în toate aspectele vieții noastre creștine. Aceste versete ne aduc aminte de importanța menținerii unui focus spiritual clar și de inspirația pe care o găsim în viața și lucrarea lui Isus Cristos. Să explorăm împreună aceste versete și să reflectăm asupra învățămintelor și provocărilor pe care le aduc în viața noastră spirituală.

Aceste versete ne îndeamnă să:

  1. Lăsăm deoparte poverile și păcatele: Suntem încurajați să ne lepădăm de orice lucruri care ne împiedică să progresăm în credință și să alergăm cu răbdare în cursa credinței noastre.
  2. Să alergăm cu răbdare: Aceasta implică perseverență și stăruință în credință, indiferent de provocările și dificultățile pe care le întâmpinăm.
  3. Să ținem ochii pironiți pe Isus: Aceasta este esența pasajului. Isus este exemplul suprem al credinței și al biruinței. Atunci când ne concentrăm atenția asupra Lui, găsim puterea, inspirația și îndrumarea de care avem nevoie pentru a înfrunta și a depăși orice.

Prin urmare, în această explicație și reflecție asupra Evrei 12:1-3, vom explora cum putem aplica învățăturile acestor versete în viața noastră de credință și cum putem experimenta puterea și victoria care vin prin concentrarea noastră asupra lui Isus Cristos.

Evrei 12 începe cu cuvintele “de aceea”, referindu-se la capitolul anterior și la eroii credinței menționați acolo. În primul verset al capitolului 12 suntem încurajați să îi imităm. Cum? Prin renunțarea la tot ceea ce ne împiedică să alergăm și să perseverăm în cursa credinței.

Ca și creștini, suntem înconjurați de oameni care ne privesc și de aceea este atât de importantă buna noastră mărturie. Totuși, acest verset se referă la ceva mai larg. Versiunea King James vorbește despre un “nor de martori”, ceea ce ne face să ne gândim la cer. Cine sunt acești martori? Cei care, în timpul vieții lor pe pământ, au dat o mărturie credincioasă despre ceea ce înseamnă să trăiești o viață de credință.

Eroii credinței din capitolul 11 din Evrei au fost martori buni pentru Domnul. Ei au perseverat chiar și în mijlocul celor mai dificile situații și au făcut acest lucru până la moarte. În același mod, trebuie să ne dăruim complet misiunii de a fi martori credincioși pentru Domnul nostru în fața tuturor celor din jurul nostru.

Autorul cărții Evrei compară viața creștină cu o cursă. Orice atlet bun știe că, cu cât încărcătura este mai ușoară, cu atât rezultatul este mai bun. Alergarea necesită efort, perseverență și sacrificiu. Atleții sunt dispuși să țină o dietă, să mențină o rutină de exerciții fizice și să se sacrifice în multe feluri pentru a obține un premiu. Ce sacrificii suntem dispuși să facem în cursa noastră cu Hristos?

Trebuie să scăpăm de păcatul care ne împiedică! Orice păcat este o piedică care ne împiedică să mergem înainte. Trebuie să vedem care sunt zonele păcătoase pe care ne este cel mai greu să le depășim și să cerem ajutorul Duhului Sfânt pentru a obține victoria asupra lor. Acest lucru necesită perseverență; nu este ușor. Dar, pe măsură ce îi dăm Duhului permisiunea deplină de a lucra în viața noastră, începem să creștem în credință și în ascultare față de Tatăl. Acesta este modul în care se obține victoria.

Fixarea ochilor noștri asupra lui Hristos

Concentrarea noastră principală trebuie să fie asupra lui Isus. Trebuie să ne fixăm ochii asupra lui Hristos, deoarece El este exemplul și scopul nostru. Alergătorul care este distras de privirea altora nu ajunge primul la linia de sosire. El își pierde ritmul și se abate de la traseu pentru că se uită acolo unde nu ar trebui să se uite.

La fel se întâmplă și cu viața creștinului. Privind la Isus, încetăm să ne mai uităm la lucrurile de prisos sau la oamenii care ne distrag atenția de la scopul Domnului pentru noi. Fixarea privirii noastre asupra lui implică decizia de a-i urma exemplul, demonstrând prin cuvintele și atitudinile noastre importanța pe care i-o acordăm.

3 lucruri foarte importante despre Isus

Evrei 12:2 ne spune următoarele despre Isus:

  1. Isus este inițiatorul (autorul) și desăvârșitorul credinței noastre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că credința noastră începe și se termină în el. Isus este baza sau fundamentul credinței noastre. De fapt, totul își are începutul și sfârșitul în el. Isus, fiind Dumnezeu întrupat, este autorul vieții. Și el este obiectul credinței noastre, deoarece prin lucrarea sa de pe cruce primim mântuirea și viața veșnică.
  2. Isus a îndurat suferințe de nedescris din dragoste pentru noi. Isus a îndurat moartea pe cruce disprețuind rușinea care venea cu ea. A fost o moarte foarte dureroasă și umilitoare, salvată pentru cei mai răi criminali. Isus a fost dispus să sufere toată acea durere și să fie maltratat din dragoste pentru noi, pentru bucuria de a ne vedea răscumpărați. Dragostea Lui pentru noi doi a fost mult mai mare și mai importantă pentru El decât toată rușinea și durerea prin care L-au făcut să treacă.
  3. Isus este așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că Isus, deși s-a lăsat umilit și maltratat pe cruce din dragoste pentru noi, are acum toată autoritatea și puterea. El a înviat, trăiește și va birui. Evrei 10:10-13 explică acest lucru în felul următor:

Încurajări pentru cei care își țin ochii la Isus

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. (Evrei 12:3)

Creștinii evrei cărora le-a fost adresată această scrisoare treceau prin persecuții și greutăți. Autorul îi îndeamnă să se gândească la Isus și la toată suferința, ostilitatea și opoziția pe care le-a îndurat, deși era Dumnezeu. Dar suferința Lui nu a fost veșnică, iar a noastră va avea sfârșit. Vom avea dificultăți pe parcurs, opoziție și lupte, dar nu trebuie să ne descurajăm. În Hristos primim putere pentru a face față provocărilor vieții. El este exemplul nostru de perseverență în credință.

Pavel i-a scris următoarele lui Timotei pentru a-l încuraja în mijlocul luptelor sale, iar aceste cuvinte pot fi o sursă de inspirație pentru noi:

Drumul poate părea foarte greu, dar ține-ți ochii ațintiți asupra lui Isus și asupra viitorului prețios de care te vei bucura alături de El pentru eternitate.

În încheiere, pasajul din Evrei 12:1-3 ne oferă o învățătură profundă și încurajatoare despre importanța de a ne concentra privirea și devotamentul asupra lui Isus Cristos în viața noastră de credință. Acest text ne amintește că suntem chemați să alergăm în cursa credinței cu răbdare, lăsând deoparte poverile și păcatele care ne împiedică, și să ne fixăm ochii pe Isus, începătorul și desăvârșitorul credinței noastre.

Privirea noastră asupra lui Isus este cheia pentru biruința noastră în credință. El este exemplul suprem al credinței și al biruinței, cel care a răbdat crucea și a învins păcatul și moartea. Atunci când ne concentrăm atenția asupra Lui, găsim puterea, inspirația și îndrumarea de care avem nevoie pentru a traversa orice încercare sau împotrivire.

Prin urmare, să fim hotărâți să ne fixăm ochii pe Isus în fiecare zi a vieții noastre de credință. Să înlăturăm toate distragerea și să ne concentrăm inima și mintea asupra Lui. În El găsim sursa noastră de putere și de biruință. Să ne încredem în El cu toată ființa noastră și să alergăm în cursa credinței, știind că El este alături de noi în fiecare pas al drumului nostru.

Astfel, prin privirea noastră statornică și devotată la Isus, vom experimenta biruința și împlinirea pe care numai El le poate aduce în viața noastră de credință.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!