Fraze scurte și impresionante ale lui Iisus

Visits: 84

Cuvintele lui Isus sunt puternice și cu impact. În Biblie găsim fraze rostite de Iisus care ne sporesc credința și ne inspiră duhovnicește. Consultați această selecție de versete declarate de Domnul Isus care vă vor întări duhul și vă vor ajuta să trăiți fiecare zi conform voii lui Dumnezeu.

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

În Isus găsim calea către Tatăl și în El avem viața adevărată. Dacă vrei să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu Tatăl și să primești dragostea Lui, studiază și urmează învățăturile lui Isus.

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan 11:25)

¡Isus a înviat, a învins moartea! Dacă crezi în El și L-ai acceptat ca Domn și Mântuitor al tău, ai trecut deja de la moarte la viață; în El vei trăi pentru veșnicie!

Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18:27)

Dumnezeu face imposibilul posibil pentru că este atotputernic. Agățați-vă de Dumnezeu și strigați la El atunci când circumstanțe dificile apar în viața voastră. La timpul potrivit îl veți vedea pe Dumnezeu la lucru, pentru că puterea Lui nu cunoaște limite.

„Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.” (Luca 10:11)

Nu există și nu va exista niciodată un păstor mai bun decât Isus, care a fost dispus să moară pe cruce pentru noi doi. Dragostea și grija lui Isus pentru fiecare dintre noi este de neegalat. În El ești în siguranță!

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)

¡Isus nu te lasă niciodată singur! Fiți curajoși și încurajați pentru că Domnul vostru Isus Hristos este cu voi în fiecare zi și în fiecare clipă. Și nu numai atât, a promis că va fi cu voi până la sfârșitul lumii.

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. (Matei 7:7)

Poți să-ți duci cerințele la Domnul, pe El nu-l deranjează. Nu înceta să te rogi! Dumnezeu vrea ca tu să vii la El pentru a vorbi despre nevoile și dorințele tale. Duceți-vă îngrijorările la Domnul și așteptați. Îl vei vedea lucrând în favoarea ta la momentul potrivit.

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

Dumnezeu este mulțumit atunci când ne adunăm cu frații și surorile noastre, iar El promite să fie cu noi în întâlnirile pe care le avem în numele Lui. Adunați-vă cu familia voastră în Hristos pentru a vă bucura împreună de prezența Domnului!

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” (Ioan 8:7)

Cu toții suntem păcătoși și cu toții avem nevoie de mila constantă a lui Dumnezeu. Haideți să extindem această îndurare celor din jurul nostru. Să purtăm cuvântul mântuirii și al iertării cu inimi milostive care îl imită pe Isus.

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:4)

Plânsul și suferința fac parte din viață. Dacă ne apropiem de Domnul, putem primi mângâierea necesară. El ne însoțește în mijlocul durerii noastre.

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)

În situațiile din viață care ne pot face să fim tulburați sau dezorientați, ne putem agăța de Domnul. A crede în el, a crede în Dumnezeu, ne umple de speranță și ne întărește.

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. (Luca 23:34)

Putem învăța să iertăm după exemplul lui Isus: El a ales să-i ierte pe cei care l-au răstignit!

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (Matei 4:10)

Isus ne-a dat un exemplu despre cum să ne luptăm cu Satana: cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu! Cufundă-te în Cuvânt în fiecare zi și pregătește-te să trăiești o viață victorioasă în Domnul.

şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 18:3)

Isus i-a prezentat pe copii ca exemplu de smerenie și de sinceritate. Apropie-te de Dumnezeu în fiecare zi cu o inimă blândă și umilă. Lasă-l să-ți modeleze viața și slujește-l cu toată ființa ta.

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Matei 16:24)

Urmându-L pe Isus ne cere să murim față de sine, față de dorințele egoiste. Urmându-L pe Hristos, ne concentrăm pe voința Sa și pe ascultarea poruncilor Sale, chiar dacă acest lucru presupune sacrificii. Răsplata va fi aceea de a ne bucura de prezența Domnului pentru eternitate.

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13:34)

Isus ne-a dat un exemplu de iubire și vrea ca noi să urmăm acest exemplu iubindu-i pe ceilalți așa cum ne-a iubit El. Hotărăște-te astăzi să urmezi exemplul lui Isus: iubește-i pe ceilalți din toată inima ta.

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

Cultivă-ți relația cu Domnul în fiecare zi. A rămâne în El înseamnă a vorbi cu El, a-i asculta vocea și a asculta de ceea ce spune El. Dacă vreți să aduceți roade de bucurie și mântuire în viața voastră, stați aproape de Isus.

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. (Ioan 14:23)

Ne place să ne petrecem timpul cu oamenii pe care îi iubim și să facem ceea ce le place. De asemenea, dacă Îl iubim pe Dumnezeu, vom petrece timp cu El, ne vom bucura de compania Sa constantă și vom trăi în ascultare față de ceea ce ne poruncește.

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

¡Isus vine în viața noastră și luminează totul! Ceea ce părea confuz și întunecat, el transformă aducând claritate și lumină. În Domnul, viața ta are o anumită direcție și un sens adevărat.

Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

¡Dumnezeu dorește ca fiecare să-L cunoască din copilărie! Isus se bucura să primească copiii cu dragoste și bucurie, dându-i chiar ca exemplu. Împărăția cerurilor aparține tuturor celor care se apropie de Dumnezeu cu o inimă blândă și încrezătoare, ca cea a copiilor.

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. (Ioan 15:9)

Isus ne-a iubit cu aceeași iubire pe care i-a dat-o Tatăl: o iubire perfectă și necondiționată. Nimeni nu te va iubi vreodată așa cum te iubește Iisus. El nu vă va dezamăgi niciodată, puteți avea întotdeauna încredere în dragostea și credincioșia lui. Nu vă întoarceți niciodată de la Isus.

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

Isus îți poate satisface foamea și setea spirituală. Cu el veți simți o adevărată satisfacție. Isus este cel care îți poate satisface cele mai profunde nevoi de iubire, acceptare, bucurie, identitate, valoare…. Tot ceea ce îți dorești poate fi găsit în El!

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:28)

Isus ne-a dat un exemplu de slujire și sacrificiu din dragoste pentru ceilalți. Concentrarea sa era de a-i binecuvânta pe toți cei care veneau la el. Hotărăște-te astăzi să fii o binecuvântare pentru toți cei din jurul tău. Urmați exemplul lui Iisus și slujiți-i pe ceilalți din toată inima.

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.” (Matei 12:50)

Isus îi consideră pe toți cei care fac voia lui Dumnezeu Tatăl ca făcând parte din familia sa. Faci deja parte din familia lui Isus?

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6)

Tânjești să vezi dreptatea lui Dumnezeu împlinită în această lume? Isus te consideră binecuvântat și te asigură că într-o zi vei vedea împlinirea dorinței tale. Dumnezeu va îndrepta toate lucrurile, în el se va primi adevărata dreptate. El va vindeca toate suferințele cauzate de nedreptate.

Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6:34)

Isus vă încurajează să nu vă faceți griji pentru ceea ce este încă în viitor. Cu el poți trăi fiecare zi cu încredere, pentru că te ajută în orice situație. Dați-i viitorul lui Dumnezeu și cereți-i să fie cu voi, astfel încât să puteți face față la tot ceea ce vă aduce fiecare zi.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!