Semnificația pomului vieții în Biblie

Pomul vieții este un pom pe care Dumnezeu l-a așezat în centrul Grădinii Edenului, lângă pomul cunoașterii binelui și răului. În principiu, Dumnezeu nu a impus nicio restricție asupra pomului vieții: Adam și Eva se puteau apropia de el și erau chiar liberi să mănânce din fructul pomului care le-ar fi dat viața veșnică… dar nu au făcut-o.

Pomul vieții în Geneza

În Geneza, vedem că pomul vieții reprezenta viața veșnică pe care Dumnezeu o oferă omenirii.

Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Geneza 2:8-9)

După ce Dumnezeu l-a creat pe om, a plantat o grădină frumoasă în est pentru ca acesta să trăiască în ea. De asemenea, Dumnezeu a făcut să crească mulți pomi fructiferi pentru ca Adam și Eva să se bucure de frumusețea lor și să mănânce din ei. Apoi, în mijlocul grădinii, Dumnezeu a făcut să crească doi pomi speciali: pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului.

Lui Adam și Evei nu le-a fost interzis să mănânce din pomul vieții. Singura interdicție pe care le-a dat-o Dumnezeu a fost să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului de lângă el. Cu toate acestea, au ales să nu asculte de Dumnezeu și să mănânce fructul din pomul interzis. Ca o consecință a acestei acțiuni, păcatul a intrat în lume, iar omenirea a fost separată spiritual de Dumnezeu.

Dumnezeu a decis să-i scoată pe Adam și Eva din Grădina Edenului, împiedicându-i astfel să mănânce din fructul pomului vieții. În acest fel, Dumnezeu a protejat omenirea, căci dacă nu ar fi făcut acest lucru, omul ar fi fost condamnat să trăiască veșnic în păcat. Acest lucru ar fi eliminat pentru totdeauna posibilitatea ca omul să se mai bucure vreodată de armonia spirituală completă cu Dumnezeu pe care o avusese înainte de a nu asculta.

Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. (Geneza 3:22-23)

Pomul vieții în Apocalipsa

În Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, pomul vieții este simbolul mai multor lucruri. Să ne uităm la versetele din carte în care este menționată și ce reprezintă ea în fiecare dintre ele.

Viața veșnică în paradis cu Dumnezeu

Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)

Pomul vieții se află în paradis. Acolo vom fi toți cei care vom persevera până la capăt în iubire și slujire pentru Dumnezeu. Vom putea mânca din pomul vieții și ne vom putea bucura de veșnicie alături de Dumnezeu.

Providența veșnică a lui Dumnezeu pentru copiii Săi

Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. (Apocalipsa 22:1-2)

Râul de apă a vieții vorbește despre proviziile lui Dumnezeu și despre viața din belșug. Pomul vieții de o parte și de alta a râului, culturile și frunzele sale afirmă grija veșnică a lui Dumnezeu de a le oferi copiilor Săi hrană și sănătate pentru totdeauna.

Astfel, vom putea avea acces la fructele pomului vieții în orice moment. Ne vom bucura de roadele ei și, datorită lucrării lui Isus în noi și credinței noastre în El, ne vom bucura de compania și de proviziile lui Dumnezeu pentru eternitate.

Recompensă și binecuvântare

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Apocalipsa 22:11)

Acest verset vorbește despre răsplata pe care o vor primi cei care se încred în puterea sângelui lui Hristos. Prin El au fost spălate hainele lor și păcatele lor au fost spălate. Binecuvântarea lor va fi aceea de a avea autoritate asupra pomului vieții (de a mânca din el) și de a putea intra pe porțile cetății sfinte.

Ce reprezintă pomul vieții în Proverbe

În cartea Proverbelor, pomul vieții este folosit ca simbol al diferitelor lucruri de care ne putem bucura astăzi. Nu vorbește despre pomul din trecut, ca în Geneză, sau din viitor, așa cum vedem în Apocalipsa, ci despre ceea ce simbolizează pentru noi în prezent.

Înțelepciunea, Cuvântul lui Dumnezeu

Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi. (Proverbe 3:18)

Este înțelept să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și să respectăm poruncile Lui. Cei care o îmbrățișează și își trăiesc viețile ghidate de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu se vor bucura de viața veșnică.

Este rodul neprihănirii

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. (Proverbe 11:30)

Când acționăm în mod corect, aducem viață. Prin lucrarea lui Isus pe cruce în numele nostru, am fost făcuți neprihăniți și putem umbla în neprihănire. Viețile noastre ar trebui să servească la extinderea lucrării lui Hristos și a dorinței Sale pentru omenire. Și care este dorința Sa? Pentru ca toți să fie salvați. Acționând în neprihănire, luăm vieți de la vrăjmaș și le aducem în lumină.

Împlinirea a ceva mult așteptat

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. (Proverbe 13:12)

A vedea împlinirea a ceva ce am așteptat mult timp ne aduce viață și un nou curaj. Obținem viața adevărată atunci când dorințele și dorințele lui Dumnezeu pentru noi sunt îndeplinite.

Cuvinte care aduc pace și ușurare

Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. (Proverbe 115:14)

Cuvintele sunt puternice. Cele mai bune și mai eficiente sunt cele care aduc pace, încurajare și ușurare. Să spunem cuvinte care să-i binecuvânteze pe toți cei din jurul nostru: să spunem cuvinte de viață.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!