Strigă la Dumnezeu și îți va răspunde, reflecție

Ieremia era un profet al lui Dumnezeu și profețiile sale despre victoria babilonienilor nu fuseseră bine primite de regele Zedechia. Din acest motiv, Ieremia a fost închis în curtea închisorii. Dar Ieremia a știut unde să se întoarcă în momentele lui grele: a strigat către Domnul și s-a oprit să-i asculte glasul.

Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniţei: Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:1-3)

Situația în care se afla poporul Israel la acea vreme era delicată. Erau asediați de Babilon și nu aveau scăpare. În timp, națiunea avea să fie restaurată, dar mai întâi aveau să treacă prin împlinirea judecății pe care Dumnezeu o pronunțase asupra lor. Oamenii îi întorseseră spatele lui Dumnezeu, nu ascultaseră avertismentele sau chemarea lui la pocăință și acum trăiau consecințele.

Dumnezeu a cunoscut inima slujitorului său Ieremia și a rostit cuvinte de încurajare și speranță. Mai întâi (versetul 2), Dumnezeu i-a reamintit lui Ieremia cine era: creatorul și Dumnezeul atotputernic. Atunci Dumnezeu l-a încurajat pe Ieremia să-și împartă povara cu el, să-i exprime ceea ce îi ocupa inima. În cele din urmă, Dumnezeu l-a asigurat pe Ieremia că El îi va răspunde strigătului și chiar va aduce o nouă revelație în viața lui.

¡Strigă către Dumnezeu!

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:3)

La fel ca Ieremia, și tu poți să te întorci la Dumnezeu în orice moment, chiar și în momente dificile. A striga către Dumnezeu înseamnă a vorbi și a împărtăși cu El ceea ce te îngrijorează sau te frământă pentru a-i cere intervenția. Când strigi către Dumnezeu, poți simți libertatea de a-ți goli inima în fața lui. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu nimic care să-l ia prin surprindere. Îți cunoaște inima și știe ce ți se întâmplă, dar dorește să-ți audă vocea și să-ți împărtășească situațiile.

Când strigi către Dumnezeu:

Amintește-ți cine este

Aduceți-vă în minte promisiunile din Biblie și versetele care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu și grija pe care o are pentru copiii săi. Amintiți-vă de experiențele pe care le-ați avut cu Domnul în care ați văzut puterea Lui în acțiune. Nu lăsa problemele tale să umbrească realitatea măreției și puterii lui Dumnezeu.

Descarcâți poverile înaintea Domnului

Vorbește cu Dumnezeu sincer, spune-i tot ce ți se întâmplă. Aduceți-vă problemele înaintea lui și spuneți-i cum vă simțiți.

Fii atent la ceea ce iti spune Dumnezeu

Fă-ți timp să-l asculți pe Dumnezeu. Puteți nota versetele Bibliei care vă vin în minte sau frazele pe care le simțiți că provin de la Domnul. Cereți călăuzirea Duhului Sfânt.

Fii atent la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dezvăluie despre situația ta și despre alte lucruri. De multe ori ne descoperim potențialul și noile daruri atunci când ne aflăm în mijlocul unor situații provocatoare. Cere-i lui Dumnezeu curajul de a face pașii pe care El ți-a spus să faci. Viața ta este în mâinile lui și cu ajutorul lui vei reuși.

Alte versete despre strigătul către Dumnezeu

Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. (Psalmi 18:6)

Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele! Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog! Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. (Psalmi 5:1-3)

Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele! (Psalmi 55:1)

Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa. Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai sunt împotriva mea! (Psalmi 55:16-18)

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. (1 Ioan 5:14)

Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)

Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:17-18)

Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor; (Psalmi 107:6)

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? (Psalmi 42:1-2)

Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. (Psalmi 77:1)

Din fundul adâncului, Te chem, Doamne! Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele! (Psalmi 130:1-2)

Doamne Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta! S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele; (Psalmi 88:1-2)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!