Strigă la mine și-ți voi răspunde, reflecție creștină

Visits: 10

Ieremia era un profet al lui Dumnezeu și profețiile sale despre victoria babilonienilor nu fuseseră bine primite de regele Zedechia. Din acest motiv, Ieremia s-a trezit prizonier în curtea închisorii. Dar Ieremia a știut unde să se îndrepte în timpul necazului său: a strigat către Domnul și s-a oprit să asculte vocea Lui.

Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniţei:
Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul:
„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:1-3)

Situația în care se afla poporul lui Israel în acel moment era delicată. Erau asediați de Babilon și nu aveau cum să scape. În timp, națiunea va fi restaurată, dar mai întâi vor trece prin împlinirea judecății pe care Dumnezeu o pronunțase asupra lor. Poporul Îi întorsese spatele lui Dumnezeu, nu ascultase de avertismentele Lui și nici de chemarea Lui la pocăință, iar acum trăia cu consecințele.

Dumnezeu cunoștea inima slujitorului său Ieremia și i-a spus cuvinte de încurajare și speranță. În primul rând (versetul 2), Dumnezeu i-a reamintit lui Ieremia cine este: Dumnezeul creator și atotputernic. În continuare, Dumnezeu l-a încurajat pe Ieremia să îi împărtășească povara sa, să îi exprime ceea ce avea pe inimă. În cele din urmă, Dumnezeu l-a asigurat pe Ieremia că îi va răspunde la strigătul său și chiar va aduce o nouă revelație în viața sa.

¡Chemați-l pe Dumnezeu!

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:1-3)

La fel ca Ieremia, și tu te poți întoarce la Dumnezeu în orice moment, chiar și în vremuri de necaz. A striga către Dumnezeu înseamnă a vorbi și a împărtăși cu El ceea ce te tulbură sau te chinuiește și a-i cere intervenția. Strigând către Dumnezeu, poți simți libertatea de a-ți goli inima în fața Lui. Nu există nimic din ceea ce îi poți spune lui Dumnezeu care să îl ia prin surprindere. El îți cunoaște inima și știe ce ți se întâmplă, dar tânjește să îți audă vocea și să îți împărtășească situațiile cu el.

În timp ce strigați către Dumnezeu:

  • Amintește-ți cine este el

Aduceți-vă în minte promisiuni și versete din Biblie care vorbesc despre puterea și grija lui Dumnezeu pentru copiii Săi. Amintiți-vă de experiențele pe care le-ați avut cu Domnul, în care ați văzut puterea Lui la lucru. Nu lăsați problemele să vă întunece realitatea măreției și puterii lui Dumnezeu.

  • Adu-ți poverile înaintea Domnului

Vorbește-i lui Dumnezeu cu sinceritate, spune-i tot ce ți se întâmplă. Aduceți-i problemele dumneavoastră în fața lui și spuneți-i cum vă simțiți.

  • Fiți atenți la ceea ce vă spune Dumnezeu

Fă-ți timp să-L asculți pe Dumnezeu. Puteți scrie versetele biblice care vă vin în minte sau frazele pe care le simțiți că vin de la Domnul. Cereți îndrumare de la Duhul Sfânt.

Fiți atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să vă dezvăluie despre situația dumneavoastră și despre alte lucruri. De multe ori ne descoperim potențialul și noile daruri atunci când ne aflăm în mijlocul unor situații dificile. Cereți-i lui Dumnezeu curajul de a face pașii pe care El vă îndrumă să îi faceți. Viața ta este în mâinile Lui și cu ajutorul Lui vei reuși.

Alte versete despre strigătul către Dumnezeu

Psalmul 18:6

Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. (Psalmi 18:6)

Psalmul 5:1-3

Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!
Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!
Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.(Psalmi 18:6)

Psalmul 55:1

  Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele! (Psalmi 55:1)

Psalmul 55:16-18

 Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai sunt împotriva mea! (Psalmi 55:16-18)

1 Ioan 5:14

 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. (1 Ioan 5:14)

Psalmul 34:6

 Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)

Psalmul 34:17-18

 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:17-18)

Psalmul 107:6

 Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor; (Psalmi 107:6)

Psalmul 42:1-2

 Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!
Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? (Psalmi 42:1-2)

Psalmul 77:1

 Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. (Psalmi 77:1)

Psalmul 130:1-2

 Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!
 Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele! (Psalmi 130:1-2)

Psalmul 88:1-2

 Doamne Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta!
 S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele; (Psalmi 88:1-2)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!