Versete biblice despre disciplina

Visits: 104

Disciplina are semnificații diferite. De exemplu, se poate referi la pedeapsa și corectarea care vine atunci când facem ceva greșit. Poate fi, de asemenea, autocontrol și îndeplinirea unui scop. În Biblie aflăm că disciplina în general are un scop și este legată de relația noastră cu Dumnezeu.

În următoarele versete biblice vom vedea că disciplina contribuie la bunăstarea persoanei, atât spiritual, fizic cât și material. Din acest motiv nu ar trebui să o respingem, ci să o vedem ca pe o binecuvântare.

Versete biblice despre disciplina

Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Geneza 4:7)

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. (Proverbe 12:1)

Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. (Proverbe 14:4)

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. (Proverbe 15:32)

Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri. (Proverbe 55:28)

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:24-27)

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.” (Evrei 12:6)

Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. (Proverbe 29:15)

Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. (Proverbe 23:13)

Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului. (Proverbe 29:17)

Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. (Proverbe 22:15)

Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. (Proverbe 13:1)

Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! (Proverbe 3:11-12)

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din legea Ta, (Psalmii 94:12)

Rugăciune

Binecuvântat și veșnic Dumnezeu, Stăpâne Preasfânt! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Tată iubitor, vreau să-Ți mulțumesc în această zi pentru Cuvântul Tău, deschide ochii minții mele ca să înțeleg și să meditez la Scripturi. Recunosc iubite Dumnezeule că am nevoie să fiu corectat și modelat de Tine, izbăvește-mă de a fi autosuficient și înțelept după propria mea părere, nu vreau să fiu neascultător și cu atât mai puțin să nesocotesc sfatul Tău, pentru că, în cuvântul Tău este scris: "Un fiu înțelept primește sfat de la tatăl său, dar cel batjocoritor nu ascultă mustrarea". Fă-mă să înțeleg că lipsa de umilință și respingerea mustrării Tale îmi va aduce consecințe nefaste. Te rog să mă faci o persoană sensibilă la glasul Tău și supusă corecției Tale, vreau să fiu înțelept și temător de Tine, Dumnezeul meu, dă-mi un duh care poate fi corectat și o inimă înțelegătoare pentru a umbla cu integritate înaintea Ta și înaintea oamenilor. Eliberează-mă de zădărnicirea planurilor pe care le ai pentru viața mea, fie ca eu să fiu condus de Tine Duhul Sfânt, să reduc la tăcere vocea dușmanului când se ridică împotriva mea, declar că nici o confuzie, nici o necurăție nu mă atinge, în numele lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!