Versete biblice pentru a învinge ispita

Visits: 57

Ispita vine la toată lumea la un moment dat, dar în Hristos putem dobândi puterea de a rămâne fermi fără să cedăm. Atunci când ne agățăm de Dumnezeu și suntem plini de Duhul Său cel Sfânt, suntem capabili să rezistăm ispitei.

Învingerea ispitei nu este ușoară, ci necesită o decizie fermă de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Ispita vine de la diavolul, iar atunci când natura noastră păcătoasă este ispitită, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu pentru ajutor, determinare și putere. ¡Cu El vom birui!


1 Corinteni 10:13

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. (1 Corinteni 10:13)

Iacov 1:12-14

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. (Iacov 1:12-14)

Matei 26:41

 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41)

2 Petru 2:9

înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: (2 Petru 2:9)

Iacov 4:7

Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

Evrei 4:15-16

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:15:16)

Evrei 2:18

Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:18)

Proverbe 1:10

 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! (Proverbe 1:10)

Luca 22:46

 şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Luca 22:46)

Matei 4:1

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. (Matei 4:1)

Marcu 1:13

unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice, şi-I slujeau îngerii. (Marcu 1:13)

Galateni 6:1

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. (Galateni 6:1)

1 Timotei 6:9-10

Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Timotei 6:9-10)

1 Tesaloniceni 3:5

 Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba. (1 Tesaloniceni 3:5)

Matei 6:13

 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:13)

Galateni 5:16-17

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5:16-17)

2 Corinteni 10:4

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. (2 Corinteni 10:4)

Efeseni 6:10-11

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:10-11)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 4.5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!