Versete din Biblie care arată că Isus este singura cale

Visits: 91

Unul dintre cele mai faimoase versete biblice în care Iisus pretinde că este singura cale se găsește în cartea lui Ioan:

În Ioan 14:6 citim că Isus este calea către Dumnezeu. Cum este posibil acest lucru? Realitatea este că, de îndată ce Adam și Eva au ales să păcătuiască prin neascultarea de Dumnezeu, El a început să elaboreze planul pentru iertarea noastră. Dumnezeu nu a vrut ca noi să fim despărțiți de El – dimpotrivă! El a luat inițiativa. El a decis să se întrupeze ca ființă umană, Isus, să moară pe cruce ca sacrificiu perfect pentru a ne oferi șansa de a trăi cu El pentru eternitate.

De aceea, Isus a putut pretinde că este singura cale către Dumnezeu. Nu numai atât, dar prin el putem cunoaște adevărul și putem primi viața veșnică.

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Totuși, nu este singurul care menționează că singurul care poate da mântuirea este Isus. Există și alte texte biblice care ne spun că planul lui Dumnezeu a fost de a salva omenirea prin singurul Său Fiu.

A venit un altul şi i-a zis: „Doamne, iată-ţi polul pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar; (Luca 19:20)

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică; (Ioan 3:16)

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36)

Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. (Ioan 10:9)

Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. (Ioan 12:48)

Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” (Ioan 14:7)

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12)

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5)

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:9-11)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!