Versete din Biblie despre Adevăr

Visits: 70

¿Ce ne spune Biblia despre adevăr? Căutați definiția biblică a adevărului? De câte ori apare cuvântul adevăr în Biblie? Ei bine, pentru a răspunde la aceste întrebări și la altele, am pregătit o listă de versete biblice despre adevăr.

Dumnezeu este adevăr și de aceea trebuie să căutăm adevărul. Suntem binecuvântați să putem găsi adevărul lui Dumnezeu prin cuvântul său, Biblia, care dezvăluie anumite lucruri importante pentru omenire. De exemplu, Biblia spune că adevărul ne face liberi și că îl putem găsi în Isus Hristos, care a spus că el însuși este adevărul.

Subiectul este destul de filozofic, dar următoarele pasaje biblice despre adevăr ne ajută să îl înțelegem mai bine.

Adevărul aduce libertate și mântuire

veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)

Dumnezeu este adevărul

a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul vezcului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:4)

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)

dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi (Efeseni 4:21)

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Adevărul vine de la Dumnezeu

El, de buna voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. (Iacov 1:18)

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, (Efeseni 614)

Trebuie să trăim în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exod 20:16)

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. (1 Corinteni 3:18)

Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. (1 Ioan 1;6)

Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. (Proverbe 12:22)

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, (1 Corinteni 13:4-6)

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3:18)

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. (Coloseni 3:9-10)

Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. (1 Ioan 2:4)

Alte versete despre adevăr

Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. (Psalmi 15:2-3)

ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:15)

Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. (3 Ioan 1:4)

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi. (Proverbe 10:32)

Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea! (Psalmi 25:5)

Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24)

Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei. (Psalmi 119:30)

Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! (Psalmi 34:13)

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da”, şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădeţi sub judecată. (Iacov 5:12)

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. (1 Ioan 2:27)

¿Ce spune Biblia despre adevăr?

Dumnezeu este adevărul și din acest motiv ar trebui să căutăm adevărul, de exemplu, Biblia spune că adevărul ne face liberi și că îl putem găsi în Isus Hristos, care a spus că el însuși este adevărul.

¿Ce a spus Isus despre adevăr?

Isus a răspuns: “Tu spui că sunt rege. În acest scop m-am născut și în acest scop am venit în lume, pentru a da mărturie despre adevăr. Toți cei care sunt în adevăr ascultă vocea mea. … Pentru aceasta M-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr.

Sperăm că aceste versete despre adevăr și minciună vă pot ajuta în predicarea sau studiul biblic. Nu uitați, minciuna ne leagă de păcat și, prin urmare, de moartea spirituală. Fiți liberi, Hristos este cu voi!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!