Versete pentru a-ți întări încrederea în Dumnezeu

Views: 82

Versetele pentru a întări încrederea în Dumnezeu, ne ajută să ne ridicăm sufletul atunci când ne simțim dezamăgiți din cauza împrejurărilor pe care a trebuit să le trăim, deoarece prin Cuvântul lui Dumnezeu putem primi împărtășirea credinței pe care ocrotitorul ar trebui să o aibă prin excelență și care este Dumnezeu.

Ființa umană se descurajează ușor, când ceva nu se întâmplă așa cum era de așteptat, este în acele momente în care trebuie să îmbrățișeze Cuvântul lui Dumnezeu, care vine să-și amintească de promisiunile pe care le-a făcut copiilor săi, întrucât el nicodată nu minte.

Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? (Numeri 23:19)

Când vorbim de încredere, trebuie spus că este un rang foarte apreciat în caracterul unei persoane și că, din păcate, din cauza circumstanțelor, lipsește în lume.

De aceea trebuie să înveți să te încrezi în Dumnezeu, în fiecare împrejurare și domeniu al vieții tale, nu trebuie să te temi de ceea ce se poate întâmpla.

Este imperativ să înțelegem că, în mijlocul fiecărei situații, Dumnezeu este acolo pentru a-i ajuta pe cei care-L caută, pentru că prin credință acea încredere va fi răsplătită de Tatăl Ceresc. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu în toate lucrurile și chiar în deciziile pe care vrei să le iei, încredințând totul în mâinile Lui.

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

În felul acesta, Dumnezeu a promis că va fi cu fiecare dintre cei care se încred în El, din moment ce Sfintele Scripturi vin să amintească întregii omeniri, de planul divin și este produsul credinței care și acea încredere în fața acelui plan divin, care toți Bărbații și femeile vor putea avea o viață liniștită, sprijinindu-se pe acea făgăduință pe care le-a dat-o Dumnezeu.

Versete pentru a-ți întări încrederea în Dumnezeu

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești mântuirea mea, puterea și cântecul meu. Am încredere în tine și știu că nu am de ce să mă tem. În tine sunt în siguranță.

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Psalmi 91:1-2)

Îți mulțumesc, Părinte preaiubit, pentru că ești casa mea și refugiul meu în veci.

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)

Părinte Doamne, îți mulțumesc că încrederea în Tine mă face mai puternic și mă eliberează de frică și de suferință. Rădăcinile vieții mele sunt ferme în tine.

Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)

Mulțumesc, Părinte Doamne, pentru că ești bun. Tu ești refugiul meu și protectorul meu.

El a zis: „Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie. (2 Samuel 22:2-3)

Îți mulțumesc, Domnul meu, pentru că mă pot baza pe tine pentru grija și eliberarea de care am nevoie.

Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, (2 Corinteni 3:4-6)

Îți mulțumesc, Părinte preaiubit, pentru că îmi dai putere să te slujesc eficient. Mulțumesc că Duhul Tău Sfânt mă umple de viață.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. (Proverbe 3:5-6)

Doamne, am încredere în tine. Știu că căile și planurile tale sunt mai bune decât ale mele. Îți mulțumesc că îmi ghidezi pașii.

Despre Beniamin a zis: „El este preaiubitul Domnului, el va locui la adăpost lângă Dânsul. Domnul îl va ocroti întotdeauna şi se va odihni între umerii Lui.” (Deuteronom 33:12)

Mulțumesc, tată, pentru că mă pot odihni în tine. În brațele tale de iubire găsesc siguranță!

Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, (Psalmi 7:1)

Doamne, am încredere în puterea Ta. În tine mă adăpostesc și știu că mă vei elibera de rău.

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

Părinte, îți mulțumesc că Cuvântul tău este adevărat. Mă pot odihni și mă pot refugia în promisiunile tale.

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine! (Psalmi 84:11-12)

Îți mulțumesc, părinte, pentru grija și bunătatea ta. Îți mulțumesc că nu trebuie să trăiesc pe baza aprobării altora: deja m-ai acceptat și mi-ai acordat onoare și glorie. Vreau să te mulțumesc mereu în orice.

De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? (Matei 6:25-26)

Părinte, îmi pun preocupările și nevoile înaintea ta. Îți mulțumesc pentru fidelitatea ta până astăzi și pentru că știu că vei continua să lucrezi în viața mea. Am încredere că vei continua sămi oferi tot ceea ce am nevoie.

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! (Psalmi 9:10)

Doamne, te caut din inimă și știu că nu mă vei abandona. Ajută-mă să-ți simt prezența în fiecare zi.

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)

Mulțumesc, Domnul meu, pentru că nu te schimbi niciodată. Ești cine spui că ești și pot avea încredere în promisiunile tale și în credincioșia ta.

Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. (Psalmi 112:6-7)

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că orice aduce viața, mă bazez pe prezența și ajutorul tău. În tine inima mea este fermă.

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. (Psalmi 46:1-2)

Doamne, în mijlocul cutremurelor, furtunilor și incertitudinilor vieții, am în continuare încredere în Tine. Știu că ești ajutorul meu sigur și ajutorul meu rapid în momentele dificile. Mulțumesc pentru această asigurare.

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. (Isaia 26:3-4)

Primesc pacea ta în această zi: ajută-mă să rămân ferm în tine, Stânca mea. Fie ca vederea mea să fie asupra puterii tale imense și nu asupra circumstanțelor vieții.

Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37:3-4)

Doamne, fie ca încrederea mea în Tine să se reflecte prin faptele mele bune. Vreau să-ți fiu fidel pentru totdeauna.

Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:7)

Părinte, îți mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l oferi zi de zi. Vreau să-ți exprim prin cântece, cuvinte și fapte recunoștința mea pentru dragostea și bunătatea ta.

În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi-i izbăveai. Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămâneau de ruşine. (Psalmi 22:4-5)

Mulțumesc pentru exemplul generațiilor anterioare. Știu că le-ai fost credincios, așa cum ești mie și tuturor celor pe care îi iubesc. Mă sprijin pe tine în această zi știind că vei acționa.

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:3-4)

Îți mulțumesc, Părinte, pentru că încrederea mea în Tine mă eliberează de frică. Inima mea este plină de laude, calmă și sigură de grija ta.

Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare. (Psalmi 71:5-6)

Părinte Doamne, îți mulțumesc pentru că am nădejde în tine. Îți mulțumesc pentru că mai însoțit și ai avut grijă de mine încă din prima zi a vieții mele.

Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare. (Psalmi 20:7-8)

Toată încrederea mea este în Tine, Doamne Dumnezeule atotputernic. Știu că ai grijă de mine și mă protejezi în orice moment. Voi rămâne ferm datorită numelui tău puternic, fără egal.

De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. (Psalmi 32:10)

Doamne credincios și milostiv, îți mulțumesc că mă acoperi și mă protejezi cu dragostea ta.

Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om; mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari. (Psalmi 118:8-9)

Doamne, știu că tu ești singurul care nu dă greș niciodată. Vreau să mă adăpostesc în tine în orice moment și în mijlocul oricărei situații. Am încredere în tine și în puterea ta de a avea grijă de mine și de a mă ghida.

Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă. (Ioan 3:24)

Îți mulțumesc, Doamne, pentru încrederea absolută că îți aparțin. Știu că Duhul Tău Sfânt trăiește în mine și mă ajută să împlinesc poruncile Tale.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. (1 Ioan 5:14)

Îți mulțumesc pentru asigurarea pe care o am că îmi ascultați rugăciunile și pentru că îmi răspunzi când te întreb după voia ta.

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)

Părinte Doamne, pun în mâinile tale tot ceea ce tânjesc, tot ce am și tot ce sunt. Mulțumesc pentru că știu că cu îndrumarea și ajutorul tău voi putea face lucruri grozave.

Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. (Proverbe 3:24-26)

Îți mulțumesc, Domnul meu, pentru că zi sau noapte mă bucur de compania ta și de grija ta. Îți mulțumesc că ești alături de mine și că mai eliberat de rău.

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. (Psalmi 5:3)

Doamne, în mâinile Tale sunt cererile mele pentru această nouă zi. Îmi cunoști visele și știu că vei lucra. Am încredere că voi primi răspunsul în curând.

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. (Psalmi 143:8)

Vreau să te aud în această zi, Doamne, și vreau să simt marea Ta iubire. Mulțumesc pentru că știu că îmi vei arăta calea pe care trebuie să-l urmez.

Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. (Iov 11:18)

Îți mulțumesc, Domnul meu și Dumnezeul meu, pentru că cu tine am pace, speranță și ocrotire. Îmi pun încrederea în tine pentru totdeauna.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!