15 Versete de laudă și închinare pentru neprihănirea lui dumnezeu

Views: 33

Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. (Psalmul 140:13)

Dăruiește închinare și laudă Creatorului nostru, iar el ne va da dreptatea de care avem nevoie, el va acționa în favoarea noastră, Dumnezeu este mulțumit de lauda poporului său, el răspunde la strigătul celor drepți. Dumnezeu va face dreptate prin acea laudă care a intrat în prezența Lui.


1) Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa legile dreptăţii Tale. (Psalmul 119:7)
2) Mă scol la miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte. (Psalmul 119:62)
3) Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare. (Psalmul 111:1)
4) De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte. (Psalmul 119:64)
5) Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. (Psalmul 140:13)
6) Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. (Psalmul 33:1)
7) Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul. (Psalmul 119:142)
8) plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:11)
9) Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.” (Isaia 61:11)
10)  Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. (Isaia 56:1)
11) Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)
12) Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul. (Psalmi 118:19)
13) Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. (Psalmi 7:17)
14) Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta. (Psalmi 35:28)
15) plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:11)

Rugăciune

O, cât de mare ești Tu, Dumnezeul meu! Doamne, tu ești judecătorul, legiuitorul și cel care îmi pledează cauza; fie ca numele tău să fie înălțat în veci și dreptatea ta să fie veșnică. Doamne, cuvântul Tău este lege și cuvintele Tale sunt adevărate în veci; Tu ești sfânt, drept și neprihănit, cine ca Tine, Doamne! În toate zilele vieții mele îți voi cânta și te voi lăuda pentru dreptatea ta și pentru corectitudinea inimii tale. Doamne, voi vesti că judecățile Tale sunt drepte în veci, Doamne al oștirilor, slavă și cinste Ție! Căci tu ești cel care îmi faci dreptate și mă aperi de asupritorii mei. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!