16 Versete pe care să le citești când ai insomnie

Views: 92

Uneori nu putem dormi pentru că avem prea multe griji care ne împovărează și ne împiedică să ne odihnim. În Biblie aflăm că, deși insomnia nu este întotdeauna rea, uneori este un semnal de alarmă pentru a ne examina viața (pentru mai multe informații, citiți De ce apare insomnia, conform Bibliei).

Dacă aveți probleme cu somnul. Vă recomandăm să citiți versete pentru a dormi și pentru a fi încrezător și confortabil cu prezența Cuvântului lui Dumnezeu în mintea dumneavoastră. Aceasta este cea care ne umple de pacea lui Hristos și ne poate transforma realitățile, de multe ori suntem plini de neliniște fie din cauza grijilor, fie din alte motive care ne tulbură liniștea. Ce mai mult decât să te umpli de niște versete biblice care să te ajute să dormi, care îți vor da liniște și încredere, atunci vei ști că Dumnezeu este în control asupra întregii tale vieți.

În Sfintele Scripturi veți găsi câteva versete care vă vor ajuta să depășiți insomnia și veți putea dormi liniștit și încrezător. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne înnoim mintea, astfel încât sufletele noastre încep să fie regenerate prin Scripturi și prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră.

Dacă aveți insomnie, vă recomandăm să citiți aceste versete biblice care vă vor da pace și vă vor ajuta să vă încredeți în Dumnezeu, în loc să vă concentrați asupra a ceea ce vă răpește pacea.

Versete pe care să le citești când ai insomnie

Amintește-ți că ai protecția lui Dumnezeu


1) Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta. (Iov 11:18-19)
2) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.” (Psalmi 91)

Ce mai mult decât acest psalm mulțumitor, ca să fim siguri că oricine se află sub acoperământul lui Dumnezeu are siguranța că El va avea mare grijă de viața lui, pentru că este credincios în a-și ține cuvântul.

Dumnezeu veghează asupra somnului tău

3) Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. (Proverbe 3:24)

În acest pasaj din Scriptură, Dumnezeu ne învață că, atunci când suntem în grija Lui, nu trebuie să ne temem. Pentru că ne ține sub protecția și umbra sa, având pe Isus și pe Duhul Sfânt care locuiesc în viața noastră, avem privilegiul de a avea totul în favoarea noastră. Ceea ce trebuie să facem este să avem încredere.

4) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

Vă puteți odihni în promisiunile și dragostea lui Dumnezeu.

5)„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Psalmi 46:10)
6) Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine. (Psalmi 116:7)
7) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6:33-34)
8) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)

Te poți bucura de pacea lui Isus

9) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)
10) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
11) Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! (2 Tesaloniceni 3:16)

Acest pasaj biblic ne arată că Domnul ne dă pacea de care avem nevoie. Dacă o căutăm din toată inima noastră, putem obține singura pace care ne ajută cu adevărat să trăim cu încredere. Când Îl primim pe Isus în viața noastră, El ne umple automat cu pacea Sa, care, pe măsură ce îi căutăm prezența, se desăvârșește și se întărește.

12) nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” (Psalmi 132:4-5)

De multe ori, când nu ne rugăm sau nu ne închinăm lui Dumnezeu. Cădem într-o situație de neliniște care nu ne permite să fim liniștiți, aceasta este convingerea de păcat; pe care ne-o dă Duhul Sfânt; pentru că această stare, ne ia somnul. Apoi, acest pasaj intră în acțiune în viața noastră. Pentru că trebuie să-i dăm lui Dumnezeu locul pe care îl merită, pentru ca duhul nostru să fie în pace, dacă ți se întâmplă acest lucru, ceea ce trebuie să faci este: intră în socoteală cu Domnul și apoi închină-te Lui și apoi intră în rugăciune. Acest lucru vă va face să vă simțiți mai bine și veți putea dormi bine în prezența Lui.

13) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3)

Observați că Isaia manifestă în această expresie că Dumnezeu îi păstrează cu pacea Sa pe toți cei ale căror gânduri sunt în El. Aceste cuvinte trebuie să le avem mereu în minte, căci pacea lui Dumnezeu este în mintea noastră; ori de câte ori gândurile noastre sunt la El, căci arătăm că ne încredem în cuvântul Lui.

O persoană care își păstrează gândurile la alte lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu nu poate avea pace, pentru că mintea este plină de lucruri carnale, care nu sunt ziditoare. Și care, într-un fel sau altul, inspiră teamă.

14) Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel. (Psalmi 121:3-4)

Acesta este un alt pasaj de încredere în Dumnezeu, atunci când ne punem poverile asupra lui, ne odihnim pentru că știm că el va face tot ce este nevoie pentru a ne ajuta și că tot ce lăsăm în mâinile lui prosperă, el ne păzește în orice moment.

Dumnezeu le cere copiilor săi să fie asemenea lui Hristos, pentru ca ei să poată face voia Tatălui ca el să acționeze în viața lor și în mediul lor.

15) Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! (Ieremia 15:16)

Când se avem cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să ne umplem de el, așa cum spune acest pasaj, să mâncăm cuvântul, și el ne va umple inima de bucurie și veselie, pentru că în spiritul nostru se află cuvântul lui Iehova, care ne ajută în orice moment.

16) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

În acest ultim pasaj putem vedea pacea care vine de la Isus. Este ceea ce întrece orice înțelegere a omului, care nu este pacea pe care o dă lumea, care este temporară. Isus este singura cale pentru ca omul să fie cu adevărat fericit și pentru ca inima lui să fie liniștită și încrezătoare, lasă pacea lui Isus să intre în viața ta și umple-te de cuvântul care te poate ajuta să mergi mai departe și să depășești orice situație din viața ta. Încrede-te în Dumnezeu și vei vedea că El are lucruri mărețe pentru tine.

Atunci când Isus este în viața noastră, avem multe beneficii ale Împărăției lui Dumnezeu; iar aceste versete de culcare ne învață că a fi în prezența lui Dumnezeu este un lucru minunat. Ele ne învață că, atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, El ne va oferi siguranța de a dormi liniștiți, deoarece El este responsabil de supravegherea somnului nostru. Lăsați totul în mâinile lui Dumnezeu și El vă va da odihna de care aveți nevoie, pacea lui Hristos ne invadează atunci când îl punem pe El pe primul loc. Nici neliniștile și nici grijile nu ne fură somnul, iar pacea pe care Isus ne-a dat-o prin jertfa de pe cruce este mai mult decât suficientă pentru a ne păstra încrederea.

Pentru a trăi încrezători în Dumnezeu, trebuie să avem pace. Pentru că fără ea nu există încredere, trebuie să fim plini de ea. Aceste versete biblice subliniază importanța de a fi plini de pacea lui Hristos în inimile și mințile noastre. Pentru a ne odihni sub aripile Sale, trebuie să știm ce vrea Dumnezeu pentru noi și ce manifestă cuvântul Său.

Dacă doriți să citiți mai mult conținut ca acesta, vă invităm să vizitați secțiunea Versete.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!