19 Versete biblice despre prietenie

Visits: 1135

V-ați gândit vreodată cât de importanți sunt prietenii noștri în viață? În Cuvântul lui Dumnezeu găsim multe versete despre prietenie, iar unul dintre ele este: Ioan 15:13 Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceea ca un om să-și dea viața pentru prietenii săi.

Este ușor să te numești prieten, dar a fi prieten este o încercare pe care trebuie să o depășești în fiecare zi. Ca prieteni, putem empatiza și simpatiza mai ales cu suferința celor pe care îi iubim cu adevărat. Prietenii adevărați și autentici au capacitatea de a înțelege și de a împărtăși problemele, sentimentele, bucuriile, emoțiile în sine, dar fără a judeca.


1 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbe 17:17)

2 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:13)

3 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbe 18:24)

4 Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. (Proverbe 17:9)

5 O cântare a treptelor. Un psalm al lui David. Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)

6 Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. (Eclesiastul 4:9-10)

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. (1 Ioan 4:7)

8 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)

9 Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. (Proverbe 16:28)

10 Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic. (Iov 6:14)

11 Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4:21)

12 După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. (Proverbe 27:17)

13 Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. (Eclesiastul 4:9)

14 Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)

15 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. (Iacov 4:4)

16 Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. (Proverbe 27:10)

17 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună, şi voi şi eu. (Romani 1:11-12)

18 să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 19:19)

19 Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. (Psalmi 68:6)

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Ție să-Ți fie slava și cinstea! Îți mulțumesc pentru viețile prietenilor și fraților și surorilor mele în credință. Cuvântul Tău spune: "Cel care acoperă o greșeală caută prietenia, dar cel care o răspândește, își alungă prietenul. Ajută-mă, ca prieten și frate, să fiu prudent și înțelept în vorbirea mea, ca să nu mă contaminez prin intermediul altora și să nu ajung să îi rănesc și să le fac rău prin cuvintele și atitudinile mele. Ajută-mă să-mi păstrez mărturia de prieten și de frate și să nu devin o piatră de poticnire pentru ei. Cuvântul Tău declară: "Nu vă înșelați; o conversație rea corupe bunele maniere. Doamne păzește-mi urechile, mintea și inima, ca să nu mă las dus de nici unul din aceste lucruri, întărește legătura de prietenie și frățietate dintre noi. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 11 Promedio: 4.2]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!