20 de Versete biblice despre adevărata fericire

Views: 386

Există multe surse care promit să ofere adevărata fericire și mulțumire în viață, dar există versete din Biblie care spun că aceasta este ceva ce numai Dumnezeu poate oferi.

Pentru mulți, fericirea este o viață lipsită de necazuri și suferințe, dar Biblia ne spune că nu este așa.


1) Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. (Psalmi 16:11)
2) Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:5)
3) Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (Psalmi 34:8)
4) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37:4)
5) Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. (Proverbe 16:20)
6) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
7) Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:1-2)
8) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)
9) Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.
Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2:4)
10) Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?
 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! (1 Petru 3:13-14)
11) Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! (Psalmi 144:15)
12) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)
13) Dar, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii şi i-a îngăduit să mănânce din ele, să-şi ia partea lui din ele şi să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. (Eclesiastul 5:19)
14) Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.
 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:11-13)
15) O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. (Proverbe 15:13)
16) O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. (Proverbe 17:22)
17) Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)
18) Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să înveselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o. (Deuteronom 24:5)
19) Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie înaintea feţei Tale. (Psalmi 21:6)
20) Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea şi Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu! (Psalmi  43:4)

Fericirea se găsește în Iisus Hristos, căci El este sursa adevăratei fericiri.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 3.5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!