20 de Versete încurajatoare pentru viața ta

Views: 80

Pentru că Dumnezeu este nădejdea vieții mele, nu voi înceta să cred; pentru că are grijă de mine, nu mă voi teme de nici un rău; El îmi ferește sufletul de somnolență; nu-mi va lăsa piciorul să se împiedice de o piatră, ci dragostea Lui mă va susține foarte puternic. Poate că trec prin multe necazuri, dar este scris: “Numele Domnului este un turn tare; la el vor alerga și se vor înălța cei drepți.

Datorită Lui voi fi în siguranță, voi învăța mai mult din cuvântul Său și voi medita la marile Sale lucrări, nu-mi voi lăsa inima să slăbească din cauza a ceea ce fac cei răi, voi continua să recitesc cuvintele gurii Sale și sufletul meu își va recăpăta suflul. Dumnezeu este bun, îndurarea lui se reînnoiește în fiecare dimineață și în fiecare zi îmi arată dragostea lui, omul poate da greș, dar Isus își respectă promisiunile. El va vindeca rana, va lega rănile, va îndepărta durerea și va șterge orice lacrimă, cuvintele care odată îmi întristau spiritul vor fi de domeniul trecutului, ceea ce am fost nefocalizat pentru o clipă, am biruit prin puterea tăriei Lui, Îl laud pe Dumnezeu, sursa vieții veșnice, duhul meu este mângâiat de cuvântul Lui:

(Isaia 43.19) Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase.

Ceea ce mai înainte îmi chinuia ființa nu va mai fi, ocara pe care o aveam s-a îndepărtat, lucruri mari mi-a pregătit Dumnezeu pentru că m-am închinat lui, încercarea va trece, procesul se va încheia, mă bucur că va veni, iar duhul meu este răcorit de briza blândă a Duhului Sfânt, ca roua de dimineață de care au nevoie plantele, ca ploaia care împrospătează pământul.


1) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
2) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)
3) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)
4) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! (Psalmi 91:1-4)
5) Doamne, tăria, cetăţuia şi scăparea mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului şi vor zice: „Părinţii noştri n-au moştenit decât minciună, idoli deşerţi care nu sunt de niciun ajutor! (Ieremia 16:19)
6) Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exod 15:2)
7) Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:7)
8) Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea! (Psalmi 31:2)
9) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)
10) Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu! (Psalmi 144:2)
11) Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmi 71:5)
12) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
13)„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmi 32:8)
14) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul (Psalmi 12:1-2)
15) „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmi 32:8)
16) Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. (Psalmi 119:50)
17) Către Domnul strig în strâmtorarea mea, şi El m-ascultă. (Psalmi 120:1)
18) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
19) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. (Proverbe 3:5-6)
20) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Sperăm că aceste versete din Biblie te vor ajuta să ai credință și speranță în Dumnezeu, amintește-ți că Dumnezeu este întotdeauna cu tine și indiferent de furtuna prin care treci, El va fi cu tine oriunde ai merge, fă-ți curaj, Dumnezeu să te binecuvânteze.

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Vin la tine prin Domnul meu Isus Cristos ca să-ți prezint inima și sufletul meu, pentru că uneori mă simt atât de departe de tine, îmi lipsesc puterile și curajul, dar tu ești Dumnezeul vieții și al păcii. De aceea te rog să reînnoiești în mine un spirit drept și să-mi umpli trupul de vigoare și inima de putere pentru a câștiga această bătălie. Proclam în această zi că Dumnezeu este scutul meu și Domnul meu, Tu ești stânca mea, apărătorul meu, izbăvitorul meu, Tu ești tăria mea și scutul meu, mântuirea mea puternică, adăpostul meu înalt și de aceea nu voi fi doborât și nu mă voi clătina de pe stânca care este Hristos. Cuvântul Tău spune: "Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!". Chiar dacă stresul de la serviciu și de acasă vrea să mă copleșească, eu tot te voi lăuda, Doamne, și voi spera în tine, căci tu vei veni să mă salvezi. Izbăvește-mi inima de amărăciune, de ură, de murdărie și de contaminare. Purifică-mă și curăță-mă, Doamne, preia controlul și stăpânirea asupra emoțiilor, gândurilor și a fiecărui domeniu al vieții mele, dă-mi bucuria și pacea Ta. În numele lui Isus Amin
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 4]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!