21 versete biblice pentru slujba de duminică

Visits: 8

Slujirea pe care Dumnezeu o cere de la noi ca și copii și urmași ai Cuvântului Său trebuie să ocupe întotdeauna primul loc în viața noastră, oferind cea mai bună slujire demonstrează ceea ce este în inimile noastre în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Dumnezeu a dat cel mai valoros lucru pe care l-a avut pentru noi, prin urmare, El merită excelență și recunoștință.

În cuvântul Său descoperim multe acte de slujire făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu cel bazat pe cuvinte, ci pe fapte bune, atât în interiorul cât și în afara bisericii, de aceea este extrem de important ca tu să poți lua ca exemplu toate caracteristicile lui Iisus, să îi urmezi pașii și să Îl rogi să te ajute și să te învețe ca să poți face bine așa cum a făcut El, pentru că slujirea nu este altceva decât un act de iubire în care singura ta intenție este de a-i face fericiți pe toți cei din jurul tău.


1) În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. (Faptele apostolilor 20:7)
2) Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)
3) Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:25)
4) Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)
5) Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! (Evrei 13:7)
6) În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. (Faptele apostolilor 20:8)
7) Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Faptele apostolilor 42:2)
8) Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. (Evrei 13:17)
9) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. (Psalmi 100:1-5)
10) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu lăuta şi harpa!
Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul.
Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!
Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:1-6)
11) Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:42-47)
12) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! (Psalmi 106:1)
13) şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! (Isaia 12:4)
14) Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. (Psalmi 7:17)
15) Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. (1 Cronici 29:13)
16) Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! (Psalmi 95:2)
17) Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. (Psalmi 9:1)
18) Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. (Psalmi 63:4)
19) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci. (Psalmi 145:1)
20) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmi 34:1)
21) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)

Rugăciune

Dumnezeule cel bun și veșnic, Doamne Dumnezeule cel Preaînalt! Te laud pentru că ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Tată, îți mulțumesc că ai promis că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele tău, acolo ești și tu în mijlocul nostru. Și noi suntem adunați astăzi în casa Ta pentru a lăuda și a glorifica numele Tău, Te rog pe Tine, Duhul Sfânt, să preiei controlul acestei slujbe. Fie ca prezența Ta să coboare peste acest loc și să fim umpluți de slava Ta și să putem manifesta încă o dată puterea Ta prin miracole, vindecări și eliberări. Te rog să ungi viața pastorului meu și să torni peste el o ungere proaspătă și să-l folosești în slujirea Cuvântului Tău care va fi transmis în această zi, pentru ca noi toți să fim edificați și instruiți în el. Duhule Sfânt pregătește inima bisericii Tale, trezește în noi o foame, o sete pentru cuvântul Tău și pentru prezența Ta. Ajută-ne să rămânem fermi în credință pentru a menține unitatea între frați și să perseverăm în rugăciune. Asemeni bisericii primare unde toți perseverează în doctrină și în părtășie unii cu alții. Doamne, întărește viețile fraților mei, ca în această zi de slujire să își facă lucrarea cu excelență pentru Tine și nu pentru oameni. Îți mulțumesc pentru această zi de slujire și pentru cele care vor urma. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!