22 de versete biblice de împăcare

Views: 145

Resentimentele îți consumă oasele și îți aduc boală în suflet, faptul de a stărui continuu asupra ofensei alungă prieteni buni și pune capăt unor relații frumoase, a păstra ranchiună în inimă este neplăcut în ochii lui Dumnezeu și te deconectează de la relația cu El.

A păstra o rană în suflet pentru mult timp nu-ți permite să trăiești liber și deplin, a nu mai vorbi cu o persoană, a avea certuri și supărări față de cineva poate închide ușa care duce la mântuire. Trebuie să înțelegi că împăcarea cu părinții, prietenii, frații, frații, vecinii și alții, nu este atât de mult în folosul lor, este în primul rând în folosul tău, atunci când accepți cu smerenie că nu poți trăi cu legături începi să depășești etape din viața ta care au stagnat și în care nu puteai să curgi pentru că aveai anumite neplăceri care nu-ți permiteau, Isus te-a chemat la libertate și să nu fii sclavul sentimentelor tale, Dumnezeu vrea ca astăzi să îndrăznești să faci pasul pe care tu, în ciuda faptului că nu ești cel care a jignit, Dumnezeu vrea ca tu să fii capabil să ceri iertare și să dăruiești iubire celui care te-a jignit.

Odată ce vei face acest lucru, vei trăi o bucurie de nedescris și te vei simți complet ușurat, nu vei mai avea gânduri care să te acuze sau să te descalifice, ci dimpotrivă, toate poverile tale vor fi ridicate, înainte de a fi prea târziu, Împăcați-vă chiar și cu toți cei față de care ați greșit, luați legătura cu frații, pastorii și conducătorii voștri și veți observa cum amărăciunea vă părăsește viața, nu știți în ce moment ați putea părăsi acest pământ și nimic mai bine decât să ajungeți în fața lui Dumnezeu cu inima curată.


1) Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (Efeseni 4:32)

2) Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; (2 Corinteni 5:18)

3) Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz şi l-a sărutat. Şi au plâns. (Geneza 33:4)

4) Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. (Matei 18:15)

5) Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:10)

6) Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. (Matei 5:23-24)

7) şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1:20)

8) Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14)

9) Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l! (Luca 17:3)

10) Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (2 Corinteni 5:20)

11) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

12) Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. (Coloseni 3:13)

13) şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. (Efeseni 2:16)

14) Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:10)

15) El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:2)

16) Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare (Faptele apostolilor 3:19)

17) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)

18) Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău! (Psalmii 79:9)

19) Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:19)

20) Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” (Galateni 4:4-6)

21) Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:1-2)

22) Când te duci cu pârâşul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el; ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă. (Luca 12:58)

Rugăciune

Mare ești Tu, Dumnezeule, sprijinul meu și mântuitorul meu, Dumnezeul meu cel drept și desăvârșit, Tu ești minunat și sublim. În această zi, Tată, îți îndrept rugăciunea mea în numele lui Isus căci, Tu mă cunoști din pântecele mamei mele și știi tot ce este în inima mea. Te rog pentru (rostește numele), atinge-i inima, fă-i să experimenteze dragostea și favoarea Ta în viața ei. Duhule Sfânt Sunt rănit de situația care s-a întâmplat cu fratele, membrul familiei sau prietenul meu. Îți cer să risipești situația pentru ca să poată exista o reconciliere, să dezrădăcinezi durerea, rănile și ura noastră și, în schimb, să aduci pacea Ta în inimile noastre. Ajută-ne să uităm toate acele nedreptăți care l-au afectat cândva pe celălalt, pentru că, este scris: "Și mai presus de toate, iubiți-vă cu ardoare unii pe alții, căci iubirea va acoperi o mulțime de păcate". Învață-ne să ne iubim unii pe alții, indiferent de diferențele noastre, fie ca această dificultate să ne apropie mai mult ca frați și să ne afirmi credința în tine, fii Domnul intermediar, astfel încât să putem restabili comunicarea noastră și dragostea pe care am avut-o să fie mai puternică. Tată, te rog să te glorifici în viețile noastre, îndepărtează din inimile noastre orice amărăciune, ceartă, ranchiună, răutate. Mă rog Ție pentru pacea fratelui meu, iartă-mă pentru că am provocat certuri, pentru că am contribuit la mânia aproapelui meu, Îți cer să mă cureți de tot răul, să-mi purifici inima în numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!