25 de Versete biblice despre prezența lui Dumnezeu

Views: 182

Ce bine este să fii în prezența lui Dumnezeu! Să-mi lipsească totul în afară de prezența ta. Dumnezeu are grijă de cei care caută să fie în prezența lui, să i se închine. El îi protejează și le dă putere și bucurie în prezența sa.

Păcatul ne separă de prezența lui Dumnezeu, dar Isus a venit să ne dea din nou acces la Dumnezeu, curățându-ne de păcat. Acum, cei care sunt mântuiți pot intra în prezența lui Dumnezeu fără teama de pedeapsă și deschiși pentru a primi transformarea sa.

Prezența lui Dumnezeu este unul dintre cele mai profunde și reconfortante aspecte ale credinței creștine. Biblia ne oferă numeroase versete care subliniază importanța și omniprezența lui Dumnezeu în viața noastră. Aceste versete ne amintesc că Dumnezeu este mereu alături de noi, indiferent de împrejurările prin care trecem. El este o sursă de putere, pace, și înțelepciune în viața noastră de zi cu zi.

În cele ce urmează, vom explora 25 de versete biblice despre prezența lui Dumnezeu, care să ne inspire să căutăm și să ne bucurăm de apropierea Sa în fiecare aspect al vieții noastre.


1) Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. (Psalmii 16:11)

2) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, (Efeseni 1:3-4)

3) Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. (Psalmii 31:20)

4) Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. (Psalmii 100:2)

5) Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. (Psalmii 97:5)

6) Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin. (Iuda 1:24-25)

7) Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în Locaşul Lui. (1 Cronici 16:27)

8) pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină şi pier dinaintea Ta. (Psalmii 9:3)

9) Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea (Psalmii 5:5)

10) Doamne, eu Îţi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine. (Psalmii 88:13)

11) Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? (Romani 8:23-24)

12) Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. (Evrei 10:19-22)

13) Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! (Psalmii 51:10-12)

14) Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! (Psalmii 95:2)

15) Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, (Psalmii 114:7)

16) Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. (Psalmii 16:11)

17) Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. (Psalmii 140:13)

18) Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina feţei Tale, Doamne! (Psalmii 89:15)

19) Acolo să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. (Deuteronomul 12:7)

20) Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. (Ieremia 29:13)

21) Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” (Exodul 33:14)

22) Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?” – Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. (Ieremia 5:22)

23) Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. (Psalmii 139:7-12)

24) ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele apostolilor 17:27)

25) Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmii 145:18)


Aceste 25 de versete biblice despre prezența lui Dumnezeu ne aduc aminte că El este mereu alături de noi, în bucurii și în încercări, în momentele de liniște și în cele pline de agitație.

Prezența lui Dumnezeu ne aduce siguranță, consolare și putere în viața noastră. În ciuda dificultăților cu care ne confruntăm, să ne întoarcem mereu la aceste versete și să căutăm apropierea lui Dumnezeu în rugăciune și contemplare. Să ne străduim să fim conștienți de El în fiecare moment al vieții noastre și să îl lăsăm să ne călăuzească și să ne binecuvânteze în tot ceea ce facem.

Prezența Sa este o sursă de bucurie, pace și speranță și ne dă certitudinea că nu suntem niciodată singuri în această călătorie numită viață.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!