25 de versete biblice pentru văduve

Views: 180

Pierderea unei persoane dragi este puternică, sunt multe sentimente amestecate, tristețea și singurătatea ajung să vrea să aibă loc în viața ta, ai multe întrebări în cap și amintirea îți aduce lacrimi cu durere profundă, nu găsești o explicație pentru această situație și ești inundat de o imensă nostalgie, Din punct de vedere uman nu există nimeni care să te aline, îmbrățișările de moment te fac să te simți mai bine, dar același gol rămâne acolo, trebuie să știi că există cineva a cărui iubire te poate reface, te poate vindeca și te poate ridica, nu îți spun că durerea va dispărea peste noapte, dar te asigur că golul pe care îl poți simți va dispărea puțin câte puțin.

Trebuie să ții cont că în Dumnezeu nu ești neajutorat sau abandonat, în El ai protecție, alinare și iubire fără limite, să te refugiezi în brațele Lui în acest moment este cea mai bună decizie pe care o poți lua, nu te grăbi să găsești pe cineva pentru a te simți mai bine, mai degrabă lasă-l pe Duhul Sfânt să te poată mângâia și dacă este în planurile Lui, El va canaliza totul pentru ca tu să poți începe o nouă relație, dar te rog să nu uiți că nu te poți baza pe sentimentele sau emoțiile tale, pentru că inima este foarte înșelătoare, aleargă la voia lui Dumnezeu, el știe de ce ai nevoie și dacă în sufletul tău crezi că nu vrei să ai o nouă căsnicie, biblia spune că Dumnezeu este soțul tău și răscumpărătorul tău.

căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ, (Isaia 54.5). Îndrăznește, îmbracă-te în bucurie și umple-ți gura cu cântări noi, Creatorul cerului și al pământului te-a luat de mână și cu o dragoste veșnică te iubește.


1) El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:5)
2) Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)
3) „Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului şi văduvei!” – Şi tot poporul să răspundă: „Amin!” (Deuteronom 27:19)
4) Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie, zi şi noapte, în cereri şi rugăciuni. (1 Timotei 5:5)
5) Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. (Psalmi 146:9)
6) Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, şi văduvele tale să se încreadă în Mine!” (Ieremia 49:11)
7) Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor. (Maleahi 3:5)
8) Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi lăudat în Israel! (Rut 4:14)
9) Domnul surpă casa celor mândri, dar întăreşte hotarele văduvei. (Proverbe 15:25)
10) Când îţi vei secera ogorul şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei: să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. (Deuteronom 24:19)
11) Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou şi se fac vinovate de faptul că îşi calcă credinţa dintâi. (1 Timotei 5:11-12)
12)  Vreau, dar, ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, (1 Timotei 5:14)
13) Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.
Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele;
mânia Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve, şi copiii voştri vor rămâne orfani. (Exod 22:22-24)
14) şi casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.” (Luca 20:47)
15) Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! (Isaia 1:17)
16) Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.” (Zaharia 7:10)
17) O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul. (1 Corinteni 7:39)
18) Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. (Luca 2:37)
19) Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.
Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul. (Romani 7:2-3)
20) Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.
A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan.
Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie;
căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” (Marcu 12:41-44)
21) Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. (Iov 29:13)
22) Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale, şi braţele orfanilor le frângeai. (Iov 22:9)
23) Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. (1 Corinteni 7:9)
24) În tine, tatăl şi mama sunt dispreţuiţi, străinul este chinuit, orfanul şi văduva sunt asupriţi. (Ezechiel 22:7)
25) Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie. (Ieremia 7:5-7)

Rugăciune

Binecuvântat și veșnic Dumnezeu, Preasfânt Domn! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și Vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Vin în fața Ta în numele lui Isus pentru a Te ruga pentru viețile acelor văduve care sunt în nevoie și suferă de lipsa soțului lor, adu-le protecție, siguranță, hrană și pace în inimile lor. Umple-i pe cei mai tineri cu înțelepciune ca să urmeze căile și legile tale, căci ele sunt adevăr și vindecare pentru bolile lor. Eliberează-le mintea și inima de acea pierdere care îi slăbește, alungă din viața lor orice duh necurat de durere, sinucidere, sărăcie și depresie. Îi cer lui Dumnezeu din ceruri ca fiecare dintre nevoile lor să fie satisfăcute prin rugăciunile lor, pentru ca ei să fie restaurați și să-și reconstruiască viața așa cum trebuie, conform voinței Tale. Este scris: "Lăsați orfanii voștri, Eu îi voi crește, iar văduvele voastre se vor încrede în Mine. Tată, înconjoară-i cu oameni iubitori, familie, prieteni și rude pline de Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca ei să fie mângâiați. De asemenea, mă rog în numele lui Isus pentru văduvele care suferă din cauza acestei situații, adu-le mângâiere. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!