25 de versete biblice pentru ziua mamei

Views: 1473

Nu există suficienți bani în lume care să poată răsplăti toată dragostea și grija pe care ne-au dat-o mamele noastre, de aceea, înălțați în fiecare zi o rugăciune de recunoștință către Dumnezeu pentru ea, pentru ca ea să fie plină de putere și să continue să vă binecuvânteze viața cu înțelepciunea și blândețea ei.

Mamele sunt darul prețios al lui Dumnezeu în viața noastră, de aceea, să ne amintim că aceasta este una dintre cele zece porunci și prima cu promisiune: “Cinstiți pe tatăl vostru și pe mama voastră, care este cea dintâi poruncă cu promisiune; ca să vă fie bine și să trăiți mult pe pământ” (Efeseni 6:2-3). Exprimă-ți respectul și admirația prin aceste versete.

Ziua mamei este un moment special în care sărbătorim dragostea, devotamentul și sacrificiul mamei noastre. În această zi, putem reflecta asupra importanței lor în viața noastră și ne putem exprima recunoștința și aprecierea pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Biblia conține multe pasaje care vorbesc despre dragostea și grija unei mame pentru copiii săi, precum și despre importanța de a onora și respecta părinții noștri.

În cele ce urmează, vom explora 25 de versete biblice care să ne ajute să celebrăm și să ne aducem aminte de importanța mamei noastre în viața noastră.


1) să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!
Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot!
Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:2-4)
2) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)
3) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)
4) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
5) Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. (Proverbe 31:26)
6) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)
7) Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. (Proverbe 19:14)
8) Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Proverbe 1:8)
9) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:4-7)
10) Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de o mie de ori pe atât şi să vă binecuvânteze, după cum a făgăduit! (Deuteronom 1:11)
11) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
12) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)
13) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37:4)
14) Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. (Proverbe 14:1)
15) O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. (Proverbe 11:16)
16) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: (Proverbe 31:28)
17) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
18) „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:29)
19) Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. (Proverbe 31:30)
20) Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. (Proverbe 6:20-21)
21) Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: (Psalmi 139:13)
22) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)
23) Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” (Ioan 19:26)
24) El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 113:9)
25) Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!” (Isaia 66:13)

Aceste 25 de versete biblice pentru Ziua Mamei ne amintesc de dragostea, grija și devotamentul unei mame pentru copiii ei și ne îndeamnă să le onorăm și să le respectăm mereu. În această zi specială, să ne amintim de toate lucrurile bune pe care mamele noastre le-au făcut pentru noi și să le arătăm recunoștința noastră pentru tot ceea ce au făcut.

Să ne rugăm pentru mamele noastre și pentru toate mamele din lume, să le cerem ajutorul și puterea lui Dumnezeu pentru a continua să fie modele bune de iubire și înțelepciune pentru copiii lor. Să fim recunoscători pentru toate binecuvântările și harurile pe care Dumnezeu le-a dăruit prin intermediul mamei noastre, și să ne străduim să le transmitem mai departe în viața noastră și în relațiile noastre cu cei din jurul nostru.

Rugăciune

Bunul și veșnicul Dumnezeu, Stăpâne Preasfânt! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Îți mulțumesc pentru această zi care a fost dedicată tuturor mamelor, Te rog să le binecuvântezi și să le păstrezi viața, mai ales pe cea a mamei mele. Femeie înțeleaptă și prudentă pe care ai predestinat-o pentru a mă binecuvânta încă din pântecele ei, îți mulțumesc că mi-ai dat privilegiul de a o putea avea alături de mine și de a sărbători această zi alături de ea, îți cer să-i înnoiești puterea și să o mărești ca pe cea a bivolului, declar că bunătatea și mila o vor însoți în toate zilele vieții ei. Doamne Isuse, învață-mă să o onorez, să o îngrijesc și să o protejez, să am mereu o inimă recunoscătoare și să prețuiesc fiecare efort, dăruire și să o păstrez în inima mea, căci de la Tine voi primi răsplata onoarei față de ea. Te rog să o ferești de orice lucrare rea și de orice capcană a vrăjmașului. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!