25 Versete biblice despre închinare

Hits: 13

Închinarea lui Dumnezeu este cea mai nobilă, elevată și importantă activitate pe care o poate desfășura ființa umană.

Am fost creați pentru asta iar atunci când omul A păcătuit sa rupt relația cu Dumnezeu, și-a trimis propriul Fiu pentru a ne răscumpăra, pentru a putea fi din nou închinători adevărați.

După cum a spus Domnul Isus Hristos acelei femei samariteane, Tatăl caută adevărați închinători care să se închine lui. La urma urmei, ne-a creat, ne-a dat viață, pentru asta: ca să-l adorăm; și ne-a mântuit să o facem „în duh și în adevăr”. Domnul să găsească în noi închinătorii pe care îi caută!

1 „Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. (Isaia 25:1)

2 Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi va depărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)

3 Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)

4 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. (Faptele Apostolilor 16:25)

5 Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24)

6 Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! (Psalmi 103:)

7 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! (1 Cronici 16:34)

8 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, 18 eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18)

9 Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. (Psalmi 63:1)

10 Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! (Psalmi 71:8)

11 Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! (1 Cronici 29:11)

12 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, 4 care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! (2 Corinteni 1:3-4)

13 Ce mare eşti Tu, Doamne, Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. (2 Samuel 7:22)

14 Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt. (Psalmi 68:4-5)

15 Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36)

16 Pentru ce te mâhneşti, suflete şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)

17 Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. (Ieremia 29:12)

18 Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! (Psalmi 95:6)

19 Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu”. (Romani 14:1)

20 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! (Psalmi 105)

21 Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine, ca un pământ uscat. (Psalmi 143:6)

22 Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. (1 Samuel 2:2)

23 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.(Psalmi 66:17)

24 Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!” (Psalmi 16:2)

25 Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!