29 de Versete de încurajare pentru cei bolnavi

Views: 218

În Hristos ne putem reînnoi puterea chiar și în mijlocul bolii și al durerii. În Biblie găsim versete care ne întăresc și ne afirmă, deoarece vorbesc despre mișcarea lui Dumnezeu în mijlocul bolii sau al incertitudinii. Putem să ne întoarcem la Domnul în vremuri de boală și să așteptăm la El. El ne însoțește și lucrează.


1) El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; (Psalmi 103:3)
2) Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea! (Ieremia 17:14)
3) Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat. (Psalmi 30:2)
4) Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)
5) Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. (Ieremia 3:22)
6) Dar Isus, ca Unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii. (Matei 12:15)
7) Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. (Matei 4:23)
8) Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea. (Matei 12:22)
9) „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi. (Luca 4:18)
10) Să ştiţi, dar, că Eu sunt Dumnezeu şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. (Deuteronom 32:39)
11) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmi 147:3)
12) Nu ştii? N'ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. (Isaia 40:28-29)
13) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)
14) Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)
15) Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. (Psalmi 73:25-26)
16) Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea. (Psalmi 71:3)
17) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
18) Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă. (Psalmi 107:19-20)
19) Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. (Psalmi 22:23-24)
20) „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:1-2)
21) „Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta! (Ieremia 32:17)
22) Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)
23) Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele.
Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:6-7)
24) Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea! (Psalmi 6:9)
25) Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)
26) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)
27) Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi. (Psalmi 146:8)
28) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
29) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)

Rugăciune

Bunule și veșnicule Dumnezeu, Preasfinte Stăpâne, numai tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. În numele lui Isus, vin la tine cerându-ți favoarea și harul tău, Duhul Sfânt fii ajutorul meu și călăuza mea în acest moment în care sunt pe cale să mijlocesc pentru bolnavii din țara mea și din fiecare colț al pământului. Ai milă de ei, Dumnezeul meu, adu-ți aminte de bunătatea ta și apleacă-ți urechea la rugăciunea mea, bunul tău Tată, care ai făgăduit că îi va vindeca pe cei care vor veni la tine cu inimă smerită, căci este scris: "Iată, le voi aduce vindecare și leac, îi voi tămădui și le voi descoperi belșug de pace și adevăr. Duhule Sfânt atinge-i cu pacea și mângâierea Ta, dă-le tot ce au nevoie ca să le dai biruință în această dificultate și slavă Ție. Declar libertatea Ta, iubite Dumnezeule, asupra membrelor, organelor, arterelor, corpusculilor și simțurilor lor. Răscumpără-le viața, salvează-le sufletele Doamne dacă vreunul trebuie să plece lasă-l să plece cu Tine, răscumpără-l din păcat, dreptate și judecată. Îți cer vindecarea și iertarea pentru ei, dar mai ales voia Ta bună, plăcută și perfectă. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!