30 de versete biblice de speranță

Views: 44

Încrederea în Hristos este un câștig, El nu te va dezamăgi niciodată, rămâne întotdeauna credincios cuvântului Său și te iubește foarte mult. Dumnezeu îți arată dragostea și credincioșia sa în fiecare zi, așa că nu trebuie să-ți pierzi niciodată speranța în el. Nădejdea în Hristos este viață, este pace, este siguranță, este să știi că el are grijă absolută de tine și că dacă te predai voinței lui nu ți se va întâmpla nimic, în lume poți avea multe necazuri, dar în fiecare dintre ele Isus îți va da capacitatea de a ieși mai mult decât victorios.

Astăzi și întotdeauna acordă atenție cuvântului lui Dumnezeu, în el vei găsi înțelepciune și vei obține o credință de nezdruncinat, sufletul tău se va hrăni cu ceea ce iese din gura lui Dumnezeu și de aceea vei merge încrezător crezând că ceea ce va face Tatăl tău ceresc în viața ta va fi glorios și vei fi o mărturie pentru mulți, Isus este singurul care rămâne pentru totdeauna, generație după generație va trece și el va rămâne același, nu te desprinde niciodată de el, el este sursa inepuizabilă a vieții tale, care îți spune: Nu te teme, eu te ajut și te învăț să mergi mai departe. Curaj, Isus este cu tine!


1) aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:13)
2) Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)
3) În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne! (Geneza 49:18)
4) În ziua aceea vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam; acum, să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9)
5) Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. (Psalmi 62:5)
6) Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, (1 Timotei 1:1)
7) Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. (Psalmi 40:1)
8) Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. (Mica 7:7)
9) Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.” (Matei 12:21)
10) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
11) Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui. (Psalmi 130:5)
12) Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. (Galateni 5:5)
13) Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! (Isaia 30:18)
14) Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani 5:2)
15) şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. (Faptele apostolilor 24:15)
16) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:5)
17) Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)
18) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)
19) Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. (Psalmi 39:7)
20) „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. (Plangerile lui Ieremia 3:24)
21) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
22) Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule! (Psalmi 38:15)
23) Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, (Psalmi 33:18)
24) Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.
 (Psalmi 71:14)
25) Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale. (Psalmi 119:166)
26) Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău. (Osea 12:6)
27) Tu, care eşti nădejdea lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie: pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? (Ieremia 14:8)
28) Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (1 Corinteni 15:19)
29) dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga, si nu obosesc; umbla, si nu ostenesc. (Isaia 40:31)
30) şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 1:18)

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Îți mulțumesc că mi-ai dat viață împreună cu Tine, pentru că prin cruce mi-ai dat viață, când eram mort în greșeli și păcate. Ajută-mă să perseverez și să păstrez mereu în inima mea speranța binecuvântată a venirii Tale glorioase. Ajută-mă să nu leșin și să-mi întăresc credința, și să nu-mi pun speranța în lucrurile pământești, unde totul este trecător și efemer. Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu bogat în îndurare și că, prin sângele tău, m-ai răscumpărat de orice nedreptate. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!