30 de versete biblice despre o inimă frântă

Views: 169

Dumnezeu vrea să-ți restaureze inima. Și vrea să-ți dea o inimă nouă, una care să-ți permită să fii iubit și să-i iubești pe ceilalți. Dacă vreți să restaurați o inimă zdrobită astăzi, începeți să vă gândiți la aceste versete din Cuvântul lui Dumnezeu:

1) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)

2) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmi 147:3)

3) Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. (Psalmi 51:17)

4) Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. (Proverbe 15:3)

5) pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită! (Psalmi 109:16)

6) „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea; (Isaia 61:1)

7) O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. (Proverbe 17:22)

8) Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme. (Psalmi 34:20)

9) Ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba; aştept mângâietori, şi nu găsesc niciunul. (Psalmi 64:20)

10) Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea! (Ieremia 17:14)

11) Ana a răspuns: „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. (1 Samuel 1:15)

12) Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. (Faptele apostolilor 17:11)

13) Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. (Psalmi 31:12)

14) Sunt nenorocit şi lipsit, şi îmi e rănită inima înăuntrul meu. (Psalmi 109:22)

15) Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. (Isaia 57:15)

16) Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârşire; tulburarea inimii mele mă face să gem. (Psalmi 38:8)

17) Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? (Proverbe 18:14)

18) Dar sabia lor intră în însăşi inima lor, şi li se sfărâmă arcurile. (Psalmi 37:15)

19) Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi! (Psalmi 10:15)

20) iată că robii Mei vor cânta de veselă ce la va fi inima, dar voi veţi striga de durerea pe care o veţi avea în suflet şi vă veţi boci de mâhnit ce vă va fi duhul. (Isaia 65:14)

21) O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. (Proverbe 14:30)

22) Şi tu, fiul omului, gemi! Cu rinichii zdrobiţi şi cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor! (Ezechiel 21:6)

23) vin, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima. (Psalmi 104:15)

24) Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. (Proverbe 14:10)

25) Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. (Psalmi 51:8)

26) Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmi 145:18)

27) Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. (Isaia 66:2)

28) Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza. (Ieremia 8:21)

29) El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

30) Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. (Psalmi 73:26)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!