30 de versete despre binecuvântarea familiei

Visits: 149

Planul lui Dumnezeu pentru familie încă de la crearea omului, scopul lui Dumnezeu a fost binecuvântarea și bunăstarea deplină. Familia are o mare importanță pentru Dumnezeu, de fapt, în creație, ea este unul dintre cele mai prețioase proiecte ale Sale. Și astfel, în Cuvântul Său se găsesc multe promisiuni de binecuvântări familiale.

Toate aceste binecuvântări sunt la dispoziția noastră, numai că trebuie să facem ceva pentru a le activa. În primul rând, trăind o viață de comuniune cu Dumnezeu, citind Cuvântul Său, rugându-ne în permanență și ascultând de poruncile Sale.

Familia este baza societății și un element esențial în viața fiecărui individ. Biblia ne oferă o mulțime de învățături și sfaturi despre cum să ne îngrijim și să ne binecuvântăm familiile, precum și despre binecuvântările pe care le primim prin intermediul acestora.

În următoarele 30 de versete, vom examina cum ne pot binecuvânta familiile și cum putem să ne îngrijim de acestea în mod corespunzător. De la dragostea și respectul reciproc la responsabilitatea de a-i îndruma pe cei mai tineri, aceste versete ne oferă o imagine completă a importanței familiei în viața noastră și ne arată cum să ne bucurăm de binecuvântările pe care le primim prin intermediul acestora.


1) Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri, pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale, (Isaia 44:3)
2) Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. (Geneza 17:7)
3) Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3)
4) Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Deuteronom 12:28)
5) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)
6) Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele apostolilor 16:31)
7) Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi, întâi faţă de cei din casa lor, şi să răsplătească ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. (1 Timotei 5:4)
8) Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, (1 Imparati 8:57)
9) Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. (Geneza 17:7)
10) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)
11) Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? (1 Timotei 3:5)
12) Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)
13) Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri! (Psalmi 115:14)
14) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)
15) Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. (Geneza 28:14)
16) Pentru că moaşele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. (Exod 1:21)
17) căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. (Efeseni 5:23)
18) te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. (Geneza 22:17)
19) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
20) Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: (Proverbe 6:20)
21) Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama sa. (Proverbe 15:20)
22) Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! (Proverbe 11:29)
23) Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească. (Psalmi 103:17-18)
24) Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. (Proverbe 15:27)
25) Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1:27-28)
26) Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei. (Ieremia 32:39)
27) Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.
Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă. (Psalmi 27:3-5)
28) Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, (Efeseni 2:19)
29) Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)
30) Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (Efeseni 4:32)

Acestea sunt doar câteva dintre versetele Bibliei care vorbesc despre binecuvântarea familiei și importanța acestora în viața noastră. Este important să ne amintim că binecuvântarea familiei nu vine întotdeauna ușor, ci necesită mult efort și angajament din partea tuturor membrelor familiei. Dar cu credință, dragoste și compromis, putem să ne bucurăm de binecuvântările pe care le primim prin intermediul familiei noastre. Să ne luăm aminte la aceste versete și să ne îngrijim familiile cu iubire și respect, astfel încât să ne putem bucura de binecuvântările lor în viață.

Rugăciune

Iubite Tată, îți dau slavă și onoare! Vin la tine astăzi, prin Domnul meu Isus Hristos. Îți mulțumesc pentru familia pe care mi-ai dat-o și îți cer ca binecuvântarea Ta să rămână peste noi, ca să trăim în unitate perfectă și în părtășie intimă cu Tine, ca să fim exemple pentru alții. Mă rog ca fiecare membru al familiei mele să aibă o inimă dispusă să Te slujească cu pasiune, căci cu siguranță este voia Ta ca familiile să meargă în împlinirea scopului pentru care Tu le-ai proiectat, ajută-ne să învățăm să trăim în acord reciproc. Dă-ne înțelepciunea de a lua decizii bune pentru ca fiecare să fie condus de Duhul tău Sfânt, pentru ca binecuvântarea ta să curgă mereu peste noi. Te rog să ne întărești în orice dificultate și ca de fiecare dată să continuăm să vedem gloria Ta în fiecare domeniu al vieții noastre. Păzește-ne și ne izbăvește de tot răul. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!