30 de Versete scurte pentru copii

Views: 631

Este o mare binecuvântare să-L cunoști pe Dumnezeu din copilărie. În timpul copilăriei, copiii absorb o mare parte din principiile care îi vor guverna pentru tot restul vieții lor. De aceea, este foarte important să îi ajutăm să cunoască și să memoreze versete scurte din Cuvântul lui Dumnezeu.

Învățarea versetelor biblice îi ajută pe copii să înțeleagă nevoia lor de Dumnezeu și marea dragoste a lui Dumnezeu pentru ei.


1) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. (Psalmi 23:1)

2) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! (Psalmi 100:1)

3) „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!” (Psalmi 107:1)

4) Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)

5) Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. (Psalmi 116:1)

6) Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19)

7) Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. (Psalmi 111:10)

8) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)

9) Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)

10) Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! (Psalmi 117:1)

11) Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. (Coloseni 3:20)

12) Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13)

13) Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. (Proverbe 20:11)

14) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

15) Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)

Alte versuri mai lungi:

16) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

17) Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

18) Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

19) Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

20) Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. (Psalmi 36:7)

21) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

22) Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! (1 Corinteni 16;13)

23) Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? (1 Ioan 5:5)

24) Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

25) Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv. (Luca 6:36)

26) căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. (Ioan 1:17)

27) Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

28) Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. (Filipeni 3:20)

29) Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. (1 Ioan 3:5)

30) Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! (Proverbe 1:10)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 4]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!