31 de Versete biblice despre răsplată

Views: 214

Dumnezeu este un specialist în a ține minte fiecare etapă a vieții tale, nu numai că își amintește de starea ta prezentă, dar îți cunoaște și trecutul, ți-a văzut faptele și știe dacă ai umblat în dreptate sau în perversitate, în inima lui a rămas mereu marea dorință de a te binecuvânta, de aceea îți studiază faptele și, într-un fel sau altul, începe să te răsplătească pentru tot binele pe care l-ai făcut, Să nu obosești niciodată să faci binele, să nu lași nimic să te împiedice, atunci când cineva îți cere ajutorul în vreo nevoie, pentru că dacă îți stă în fire să o faci, fă-o fără să stai pe gânduri, la timpul potrivit vei primi sămânța pe care ai semănat-o și chiar mai bine familia ta și generațiile care vor veni se vor putea bucura și ele de răsplata pe care o primești.

Nu te gândi că Dumnezeu te-a uitat, ceea ce ai împrumutat, ai dat și chiar și atunci când ai dat tot ce ai avut, Dumnezeu este bun și drept, credincioșia lui rămâne veșnică și își ține cuvântul, îți vei vedea răsplata pe acest pământ, fie că este vorba de o nevoie fizică, familială, financiară printre altele, în orice domeniu o va face, doar odihnește-te și așteaptă cu răbdare în Iehova, nu-ți pierde speranța să crezi că la un moment dat se va întâmpla, și mai mult atunci când ai făcut-o într-un mod autentic și dezinteresat.

Iată cele mai bune 31 de versete biblice despre răsplată.


1) Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

2) Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Matei 16:27)

3) Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)

4) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmii 37:4)

5) Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:4)

6) De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58)

7) Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. (1 Corinteni 3:8)

8) De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu. (1 Corinteni 4:5)

9) Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? (1 Tesaloniceni 2:19)

10) Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. (2 Corinteni 5:10)

11) Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. (2 Ioan 1:8)

12) Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9)

13) De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:8)

14) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efeseni 2:8)

15) căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. (Efeseni 6:8)

16) Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei11:6)

17) Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. (Luca 6:35)

18) Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. (Marcu 9:41)

19) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. (Matei 5:12)

20) Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. (Matei 6:2)

21) ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. (Matei 6:20)

22) Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:6)

23) Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 2:10)

24) „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apocalipsa 22:12)

25) Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

26) Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos. (Coloseni 3:23-24)

27) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

29) Şi atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!” (Psalmii 58:11)

29) După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.” (Geneza 15:1)

30) Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” (Matei 10:42)

31) Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele: (Psalmii 18:20)

Rugăciune

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ți-ai arătat îndurarea Ta în viața mea, m-ai păzit și m-ai izbăvit de nenumărate ori, Duhul Tău cel Sfânt a fost cu mine și m-a susținut în fiecare dimineață. Îți mulțumesc Tată iubitor în numele lui Isus pentru privilegiul pe care mi-l acorzi de a vorbi cu Tine, căci Tu ești proprietarul cerului, al pământului și a tot ce este în el. Duhule Sfânt, îți mulțumesc că ești călăuza mea, mângâietorul meu și Cel care îmi umple zilele cu putere pentru a merge mai departe. Recunosc, Doamne, că în momente de angoasă, durere, frică și neliniște ai fost ancora mea, scutul meu, pacea care îmi susține mintea. Cred în adâncul inimii mele că știi fiecare lacrimă pe care am vărsat-o în prezența ta și mai știu că ai ascultat fiecare dintre rugăciunile mele, de la cele mai lungi până la cele mai simple. Tu ești un Dumnezeu al legămintelor care își ține promisiunile și nu-și infirmă cuvântul, de aceea am încredere că prin tine și în tine, Isus al meu, ochii mei vor vedea răsplata mea, fie că este vorba de rugăciune și post, de compasiunea pe care o am pentru cei mai vulnerabili, de faptul că am fost persecutat din cauza numelui tău, de faptul că mi-am iubit dușmanii, de faptul că am dat dovadă de ospitalitate la un moment dat și de faptul că am împlinit cu dragoste și excelență chemarea pe care mi-ai dat-o, pentru că așa spune cuvântul tău: "Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este lucrarea lui". Tu ești răsplata mea, Doamne, răsplata mea, cea mai mare răsplată a fost plata pe care ai făcut-o pentru păcatele mele pe cruce, dar știu că atâta timp cât voi trăi voi vedea credincioșia și favoarea ta asupra mea. În numele lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!