31 de versete pentru căsnicii fericite

Views: 37

Temelia solidă a fiecărei căsnicii trebuie să fie Hristos. Căsătoria se construiește și se întărește prin respect și înțelegere reciprocă. Dacă ne înțelegem și ne apreciem unul pe celălalt așa cum este, cu punctele sale forte și cu slăbiciunile sale, vom fi mai fericiți și toate celelalte domenii ale vieții noastre se vor afirma, inclusiv viața noastră spirituală. Dacă vrem să construim o căsnicie puternică, care să dureze, trebuie să mergem la sursa înțelepciunii, la Dumnezeu. El ne va ajuta să ne depășim diferențele și să luăm decizii înțelepte.

31 de versete pentru căsnicii fericite reprezintă o colecție de pasaje biblice care oferă îndrumări și învățături pentru o căsnicie fericită și împlinită. Aceste versete abordează teme precum iubirea, respectul, comunicarea, devotamentul și responsabilitatea reciprocă în cadrul relației conjugale. Colecția poate fi folosită ca sursă de inspirație și încurajare pentru cuplurile care doresc să își întărească și să își îmbunătățească relația lor, dar și ca ghid practic pentru a trăi o căsnicie plină de bucurii și împliniri.


1) Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. (Proverbe 16:9)
2) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)
3) Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; (Efeseni 5;21-22)
4) Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, (Efeseni 5;25-26)
5) căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. (Efeseni 5:23)
6) Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)
7) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)
8) Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)
9) Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (1 Petru 3:7)
10) Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)
11) Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat!” Şi le-a sărutat. Ele au ridicat glasul şi au plâns; (Rut 1:9)
12) Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. (Efeseni 5:28)
13) Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. (1 Corinteni 7:3-4)
14) Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. (Cantarea Cantarilor 8:6)
15) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)
16) Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. (1 Corinteni 13:8)
17) Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Coloseni 3:14)
18) Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18)
19) Dar de la începutul lumii „Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa.
Şi cei doi vor fi un singur trup.” Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.
Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Marcu 10:6-9)
20) Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? (Amos 3:3)
21) Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. (Romani 12:9)
22) El le-a zis: „Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea; (Marcu 10:11)
23) Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. (Coloseni 3:18)
24) Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.
Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.
Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”
Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). –
Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:22-23)
25) Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Marcu 10:9)
26) depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, (Proverbe 5:8)
27) Să nu preacurveşti. (Exod 20:14)
28) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
29) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
30) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste (Efeseni 4:2)
31) Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.
Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta? (1 Corinteni 7:1-16)

În concluzie, aceste pasaje subliniază importanța iubirii, respectului, încrederii și angajamentului într-o căsnicie sănătoasă și fericită. Este important ca soții să-și îndeplinească responsabilitățile cu grijă și pasiune, să se iubească și să se respecte reciproc și să-și onoreze rolurile specifice în căsătorie. În cele din urmă, o căsnicie fericită trebuie să continue și să fie împărtășită de ambii parteneri.

Rugăciune

Mare și bun Dumnezeu! Prin Domnul meu Isus Hristos, vă cer ca, în calitate de cuplu, să creștem în fiecare zi și să avem maturitatea spirituală pentru a continua să ne clădim și să ne edificăm căsnicia pe stâncă, astfel încât să fim o uniune consolidată și întemeiată în cuvântul tău. Doamne Isuse, tu ești cel care ne transformă și ne duce din slavă în slavă, fie ca noi să fim un exemplu și o mărturie pentru alte cupluri care își încep viața de căsătorie și să fim pentru ei purtători ai slavei tale. Îți mulțumesc, Tată, pentru că nu mai suntem doi, ci un singur trup. De aceea, ceea ce ați unit, nimeni să nu despartă. Păzește-ne de toate vicleniile și capcanele vrăjmașului În numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!