32 Versete biblice pentru copii

Visits: 918

Aceste pasaje biblice pentru copii sunt ușor de memorat. Ele sunt ideale pentru a le prezenta în cadrul unui devoțional de familie. Familiile pot folosi aceste versete pentru a-și învăța copiii să citească Biblia și să o onoreze. Aceste pasaje sunt în versiuni biblice ușor de înțeles.

1) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

2) Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmi 1:6)

3) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

4) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)

5) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)

6) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! (Psalmi 136:1)

7) Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmi 139:14)

8) Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)

9) Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. (Proverbe 1:7)

10) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)

11) Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:9-13)

12) Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:39)

13) şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” (Marcu 12:30-31)

14) Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. (Luca 6:31)

15) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

16) Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! (Faptele apostolilor 5:29)

17) Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13)

18) Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. (Efeseni 6:1)

19) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)

20) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)

21) Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)

22) Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

23) Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)

24) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)

25) Rugaţi-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)

26) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

27) Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)

28) Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; (1 Ioan 5:3)

29) Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronom 6:6-7)

30) Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

31) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)

32) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 5 Promedio: 4.8]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!