33 de psalmi de laudă care te vor aduce mai aproape de Dumnezeu

Views: 91

Când Îl lăudăm pe Dumnezeu, Îi recunoaștem măreția și, atributele, puterea și dragostea. Îl putem lăuda pe Dumnezeu cu cântecele noastre, cu rugăciunile noastre și cu acțiunile noastre.

Următorii psalmi de laudă vă vor ajuta în momentele voastre personale de închinare. De asemenea, ele pot servi ca o introducere la timpul de închinare atunci când vă adunați cu frații. Fiți inspirați astăzi și trăiți o viață plină de laudă pentru Dumnezeu!


1) Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele!
Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 117:1-2)

2) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
(Psalmi 145:1-2)

3) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu lăuta şi harpa!
Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul.
Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!
Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150)

4) Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.
(Psalmi 95:1-3)

5) Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! (Psalmi 33:1-3)

6) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.
(Psalmi 100)

7) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! (Psalmi 103:1-2)

8) Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
(Psalmi 139:13-14)

9) Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie,
pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda! (Psalmi 130:11-12)

10) Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:7)

11) Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
Se bucură neamurile şi se înveselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi povăţuieşti neamurile pe pământ. – (Oprire)
Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. (Psalmi 67:3-5)

12) Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.
Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt,
(Psalmi 9:1-2)

13) Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. (Psalmi 7:17)

14) Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.
(Psalmi 63:3-4)

15) Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci! (Psalmi 145:21)

16) Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
(Psalmi 33:8-9)

17) O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare. (Psalmi 59:17)

18) Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte,
să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta,
cu instrumentul cu zece corzi şi cu lăuta, în sunetele harpei.
(Psalmi 92:1-3)

19) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)

20) Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui! (Psalmi 9:11)

21) O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând. (Psalmi 107:8-9)

22) Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.
Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
(Psalmi 66:1-2)

23) Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui! (Psalmi 66:20)

24) Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. (Psalmi 51:12)

25) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.
Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. (Psalmi 34:1-4)

26) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.
(Psalmi 8:1-2)

27) Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm. (Psalmi 147:1)

28) Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.
Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!
(Psalmi 99:1:3)

29) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!
Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, şi au fost făcute, (Psalmi 148:1-5)

30) Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! (Psalmi 104:1)

31) Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. (Psalmi 104:33)

32) Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste.
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!
(Psalmi 29:1-2)

33) Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! (Psalmi 68:4)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!