33 de versete biblice de speranță în vremuri dificile

Views: 33

Viața fiecărei ființe umane este înconjurată de multe incertitudini, Nimeni nu poate ști cu exactitate toate răspunsurile cu privire la prezentul său și cu atât mai puțin cu privire la viitorul său, totuși, trebuie să fim siguri de promisiunile lui Dumnezeu, el ne iubește profund, a dat pe singurului său Fiu pentru ca tu și eu să fim salvați, ne pregătește o locuință în ceruri, nu va permite ca nimic și nimeni să ne despartă de dragostea sa.

Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmul 71:5) Într-o lume plină de nenorociri, creștinii se sprijină pe o speranță cu temelii adânci, ne odihnim și sperăm în Dumnezeu, chiar dacă furtuna pare să lovească barca, putem fi siguri și încrezători că nu ne vom scufunda în mijlocul mării, pentru că Isus va veni repede să ne salveze sufletele.

Astăzi și în fiecare zi, cere-i Duhului Sfânt să-ți sporească credința, ca să nu te lași copleșit de adversitate, și să poți înțelege că în fața tuturor lucrurilor Isus a biruit deja, și în numele Lui ești mai mult decât biruitor, este adevărat că nu vei putea evita momentele dificile, dar este la fel de adevărat că Isus Cristos îți dă capacitatea de a rezista și de a merge mai departe. Amin!


1) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)
2) Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. (Psalmi 18:6)
3) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, (Psalmi 20:1)
4) Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. (Psalmi 9:18)
5) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
6) Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)
7) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
8) Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. (Psalmi 91:9-10)
9) Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (Psalmi 27:1)
10) dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. (Psalmi 139:9-10)
11) Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat odrăsleşte din nou şi iar dă lăstari. (Iov 14:7)
12) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:3-4)
13) Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. (Psalmi 37:-39)
14) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)
15) Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
16) Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; (2 Corinteni 4:8)
17) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
18) „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ieremia 32:27)
19) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. (Psalmi 56:3)
20) Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai sunt împotriva mea! (Psalmi 55:16-18)
21) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
22) Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:7-8)
23) Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale! (Psalmi 119:25-26)
24) Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.
 Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii. (Psalmi 126:5-6)
25) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)
26) Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. (Evrei 10:23)
27) Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit! (Zaharia 9:12)
28) Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. (Psalmi 62:8)
29) În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, (1 Petru 1:6)
30) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)
31) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)
32) Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)
33) Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. (Luca 1:37)

Rugăciune

Bunule Dumnezeu al puterii, vin la Tine prin Domnul meu Iisus Hristos. Doamne, Tu ești Dumnezeul speranței și al mântuirii mele. Îți mulțumesc că în cele mai dificile momente ai fost stânca și cetatea mea, dă-mi curajul și înțelepciunea de a înfrunta orice adversitate. Îți mulțumesc că prin cuvântul Tău am speranța că voi avea biruința, și chiar și în cele mai dificile momente, încrederea și speranța mea pot fi întotdeauna în Tine. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!