33 de Versete biblice pentru protecția familiei

Views: 100

Dumnezeu veghează asupra familiei tale, familia este foarte importantă pentru Dumnezeul nostru, El nu va abandona niciodată familia ta. Proverbe 24:3-4 Prin înțelepciune se zidește o casă, prin pricepere se pun temeliile ei, prin pricepere se umplu încăperile ei cu lucruri de preț și de bun gust. Atâta timp cât Îl punem pe Dumnezeu în centrul familiei, totul va fi sub control.

Familia care este unită nu doar prin legături de sânge, ci și în domeniul spiritual se va bucura de o relație mai profundă și mai reală. Membrii săi vor fi uniți în spirit, primind binecuvântarea pe care Dumnezeu o dăruiește tuturor celor care Îl slujesc.

Versetele pentru protecția familiei ne ajută să avem liniște sufletească pentru că știm că Dumnezeu veghează asupra noastră și în cuvântul său găsim motivele pentru care trebuie să ne rugăm și să-L căutăm pe Domnul tot mai mult în fiecare zi, mai ales în aceste vremuri dificile. Trebuie să avem convingerea că Tatăl nostru nu ne va părăsi niciodată.

În acest fel putem avea acces la protecția spirituală, unde Duhul Sfânt se pogoară în inimile noastre și ne protejează de orice rău. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că, la un moment dat, Dumnezeu ne pune în situații dificile pentru a ne testa. Așadar, trebuie să avem credința că, în ciuda adversităților, Dumnezeu ne va proteja.

Versetele pentru protecția căminului pe care le găsim în Biblie ne amintesc de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut copiilor Săi până la sfârșitul lumii. Aici vedem reflectată dragostea și mila infinită pe care Domnul o are pentru cei care cred în El, căci în mijlocul dificultăților vieții vom găsi mâna întinsă a Tatălui nostru ceresc, din care vine puterea maiestuoasă a prezenței Sale.

Așa că trebuie să-L căutăm zilnic și să înțelegem că în Cuvântul Său se găsesc instrumentele necesare pentru a lupta împotriva dușmanului prin rugăciune, Cuvântul lui Dumnezeu și credință. Aceste versete sunt un dar de la Dumnezeu pentru protecția căminului nostru, care ar trebui să fie un loc de pace și bucurie, plin de Duhul Sfânt. Iată cele mai relevante versete:


1) Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.
Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele. (Psalmi 18:35-36)

2) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)

3) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Psalmi 32:7)

4) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)

5) Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:6)

6) Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:11)

7) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)

8) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)

9) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmi 18:30)

10) Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:11)

11) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Psalmi 32:7)

12) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)

13) Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:6)

14) Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. (Psalmi 59:16)

15) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! (Psalmi 3:3)

16) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)

17) Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. (Psalmi 121:7)

18) Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea.
(Filipeni 4:14)

19) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

20) Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului. (Psalmi 61:3)

21) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:2)

22) În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. (Ioan 16:33)

23) Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. (2 Tesaloniceni 3:3)

24) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

25) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:18)

26) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
(Psalmi 91:3)

27) Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:7-8)

28) Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. (2 Timotei 4:18)

29) Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. (Psalmi 91:1-12)

30) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

31) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

32) Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.
Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
Şi atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
26 Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele.
(Iov 22:23-27)

33) Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. (Psalmi 127:1)


În zilele noastre putem vedea cum familiile L-au scos pe Dumnezeu din casele lor, dând prioritate la ceea ce le pervertește, le strică, le corupe și le distruge. Dar condiția pentru ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze familia este ca tu să-L cauți din toată inima ta, astfel încât să poți îndepărta din casa ta tot ceea ce nu te edifică.

Așadar, este timpul să ne întoarcem în brațele Celui care a creat familia și să ne îndepărtăm de orice perversiune, insensibilitate și mândrie. Trebuie să dedicăm timp creatorului cerului și al pământului, celui care are grijă de noi, Celui Atotputernic, pentru a fi siguri că nici un rău nu va intra în casa noastră, nu vom da loc dușmanului. După cum vedem în cuvântul Său:

Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
şi să nu daţi prilej diavolului.
Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. (Efeseni 4:26-29)

Trebuie să faci acest lucru cu angajament și responsabilitate în fața Domnului nostru, astfel încât să-ți poți restabili relația cu El și să te eliberezi de poverile pe care ți le impune lumea. În acest fel, casa ta va fi refugiul tău, un loc de pace unde vei găsi prezența Domnului în orice moment.

Rugăciune

Dragă Dumnezeule, îți dau toată slava și cinstea, căci numai tu o meriți! Astăzi strig către Tine prin Domnul meu Iisus Hristos, crezând ceea ce spune Cuvântul Tău: "Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt va locui la umbra Celui Atotputernic. Îți cer să-mi păzești căsnicia și viața familiei mele, să mă păzești de orice lucrare rea, să respingi orice atac al vrăjmașului și proclam "că nici o armă îndreptată împotriva mea nu va prospera și orice limbă care se va ridica împotriva mea la judecată o vei osândi". Cuvântul tău exprimă: "Îngerul Domnului stă în jurul celor care se tem de El și îi apără". În numele glorios al lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!