38 de citate biblice de speranță

Views: 64

Fără speranță, omul se închide în orizontul acestei lumi și pierde din vedere viața veșnică. Virtutea speranței corespunde acelei dorințe de fericire pe care Dumnezeu a pus-o în inima fiecărei ființe umane. Știm că omul este destinat vieții veșnice și că trebuie să trăiască în vederea acesteia. Speranța este asigurarea a ceva viitor. Având încredere în Dumnezeu, nu există un viitor incert. Speranța creștină se bazează pe credință, pentru că ea vine din credința în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut.

Speranța ne dă certitudinea că într-o zi vom trăi în fericire veșnică, iar aceasta este speranța Evangheliei. Nu vă bazați speranța pe ceea ce pot privi ochii voștri fizici, ci continuați să priviți în duh chiar și ceea ce nu ați văzut împlinit. Isus a promis o viață de libertate pentru toți cei care cred în El și Îl mărturisesc ca unic și suficient Mântuitor, așa că nu vă îngrijorați de ceea ce vă lipsește în acest moment sau de orice situație în care vă aflați, mergi în prezența lui Dumnezeu predă-ți inima în fața lui și așteaptă cu răbdare cuvântul său, nu te grăbi să faci ceea ce Tatăl nu ți-a cerut să faci, amintește-ți că din toate necazurile tale Dumnezeu te va elibera și te va stabili în locurile cerești cu Isus Cristos, așa că ia-ți inima în dinți, situația ta actuală nu îți determină viitorul și lucrurile mari pe care Dumnezeu le-a promis tuturor celor care îl iubesc și ascultă de numele său.


1) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani 5:1-2)
2) Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. (Romani 5:1-2)
3) în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, (Tit 1:2)
4) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)
5) Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. (Evrei 10:23)
6) Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)
7) Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? (Romani 8:24)
8) pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, (Evrei 6:19)
9) „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea; (Isaia 61:1)
10) Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui. (Psalmi 130:5)
11) Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine! (Psalmi 33:22)
12) Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.” (Romani 15:3)
13) Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare. (Romani 8:24-25)
14) Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde, (Evrei 6:11)
15) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)
16) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)
17) Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)
18) Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani 5:2)
19) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)
20) căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. (Evrei 7:19)
21) „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. (Plangerile lui Ieremia 3:24)
22) care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. (1 Petru 1:21)
23) negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. (Coloseni 1:23)
24) Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)
25) Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. (Mica 7:7)
26) şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 1:18)
27) V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:13)
28) Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, (1 Timotei 1:1)
29) cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. (Coloseni 1:27)
30) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
31) Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. (Psalmi 119:114)
32) pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, (Evrei 6:18)
33) Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; căci cine ară trebuie să are cu nădejde, şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. (1 Corinteni 9:10)
34) Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare,
răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. (Romani 5:3-4)
35) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
36) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
37) Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, (1 Petru 3:15)
38) Cei ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele Tale. (Psalmi 119:74)

Rugăciune

¡Dragă Tată ceresc! Vin la Tine prin Domnul meu Isus Hristos, ajută-mă să fiu statornic în rugăciune, constant în credință și în orice moment să propovăduiesc Evanghelia Ta la orice făptură. Iubindu-i și slujindu-i pe ceilalți cu bucurie și dragoste frățească. Așa cum spune cuvântul Tău: "Faceți toate lucrurile din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, știind că de la Domnul vom primi răsplata moștenirii". Fie ca eu să mă bucur în Domnul, indiferent de situația în care mă aflu, astfel încât să pot fi o mărturie pentru alții și un exemplu al glorioasei Tale Evanghelii a lui Isus Hristos. În Numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!