Ce înseamnă învierea lui Isus pentru creștini

Views: 21

Învierea lui Isus este strigătul de biruință asupra morții și a puterii păcatului. Moartea nu l-a putut stăpâni pe Isus Hristos! Și pentru că a înviat din morți, noi, cei care credem în El ca Domn și Mântuitor, știm că vom trăi cu El pentru eternitate.

Să ne uităm la șase adevăruri minunate care au fost afirmate datorită învierii lui Isus.

1) Isus este Dumnezeu

Uneori, Isus vorbea într-un mod care părea să se echivaleze cu Dumnezeu. Aceasta a fost una dintre principalele acuzații ale fariseilor pentru ca în cele din urmă să-L bată în cuie pe cruce (Matei 26:63-66).

În Ioan 10:30-33 vedem o astfel de ocazie. Isus vorbea despre oile Sale (copiii Săi), despre cum le dă viața veșnică și cum nimeni nu le poate smulge din mâna Sa. El a declarat că era una cu Tatăl Dumnezeu și s-a întâmplat următorul lucru:

Eu şi Tatăl una suntem.” Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă. Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.” (Ioan 10:30-33)

Au vrut să-l lapideze! Ei nu puteau accepta ca un simplu muritor să se dea drept Dumnezeu. Dar când a înviat din morți, s-a dovedit că ceea ce spusese Isus era adevărat: El și Tatăl erau una.

În niciun alt moment din istorie nu a reușit o altă ființă umană să se învie din morți. O înviere precum cea a lui Iisus este posibilă doar prin intervenție divină. Dar noi știm că Dumnezeu poate face ceea ce este imposibil pentru noi, iar Isus, fiind Dumnezeu, a avut puterea de a învia din morți.

2) Dumnezeu are putere asupra morții

Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. (Faptele apostolilor 2:22-24)

Poporul lui Israel fusese martor la multe miracole, semne și minuni pe care le făcuse Isus, mult mai multe decât văzuseră ei vreodată. În cei trei ani de slujire, Iisus a vindecat tot felul de bolnavi (orbi, șchiopi, surzi, muți…), a eliberat mulți demoni, a înviat morți și a făcut mari minuni de înmulțire a alimentelor. Totuși, cel mai mare miracol dintre toate a fost propria înviere, “era imposibil ca moartea să îl țină sub stăpânirea ei”.

S-a dovedit că Dumnezeu nu numai că are putere asupra bolii, asupra demonilor și asupra penuriei, dar că este mai puternic chiar și decât moartea însăși.

Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:55)

3) Avem speranța iertării

Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (1 Corinteni 15:17-19)

Învierea lui Iisus nu a fost doar o dovadă a dumnezeirii sale. Confirmă, de asemenea, că aceia dintre noi care își pun credința în el pot fi asigurați de iertarea și viața veșnică. Isus trăiește! Știm că păcatele noastre au fost iertate prin jertfa Sa de pe cruce.

Păcatele nu ne mai înrobesc pentru totdeauna, deoarece, prin învierea sa, Isus a învins puterea întunericului asupra noastră. În el suntem liberi, avem lumina lui în inimile noastre, speranța iertării și a vieții veșnice. Datorită lui nu suntem nefericiți, dimpotrivă! În el avem fericirea veșnică, mântuirea sufletelor noastre.

4) Vom trăi cu Isus pentru veșnicie.

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; (1 Corinteni 15:20-22)

¡Pentru că El trăiește, noi vom trăi! Prin Adam, păcatul și moartea au intrat în lume. Dar Isus a învins moartea pentru ca și noi să putem fi siguri că ne vom întoarce la viață. Moartea fizică nu este sfârșitul. În Hristos există viață după ce trupul nostru fizic moare și El a câștigat-o pentru noi.

5) Isus se va întoarce

După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. (Fapte 1:3). După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. (Fapte 1:9).

Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele apostolilor 1:10-11)

Isus nu a plecat pentru totdeauna, ¡ci se va întoarce! Iar când va reveni, va veni să domnească și să judece (Matei 16:27; Apocalipsa 22:3-5 și 12-13).

Așa cum El a fost umilit public prin moartea pe cruce, tot așa orice ochi va vedea a doua venire a Domnului Isus Hristos. Cu toții va trebui să Îl recunoaștem pentru ceea ce este cu adevărat: Regele Regilor și Domnul Domnilor (Apocalipsa 1:7; Filipeni 2:8-11).

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!