¿Ce sărbătorim în Duminica Floriilor?

Views: 38

În Duminica Floriilor sărbătorim intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Acea zi a marcat începutul ultimei sale săptămâni pe pământ. În această duminică specială ne amintim că Isus a fost dispus să meargă la Ierusalim, chiar dacă știa că va suferi până la moarte acolo. ¿De ce a făcut acest lucru? Din dragoste pentru fiecare dintre noi, “ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 20:17-28).

Relatarea biblică se găsește în Matei 21:1-11; Marcu 11:1-11; Luca 19:29-44 și Ioan 12:12-19. Ea ne spune că, în timp ce Isus și ucenicii săi se apropiau de Ierusalim, Isus le-a cerut la doi dintre ucenicii săi să meargă într-un sat pentru a găsi o măgăriță legată și un mânz care era cu ea. El le-a dat instrucțiuni clare pentru ca ei să găsească animalele fără probleme. Când ucenicii s-au întors cu animalele, și-au pus mantiile pe măgăriță, iar Isus s-a așezat pe ea.

Isus și discipolii săi nu erau singuri pe drumul spre Ierusalim. Ei se aflau în mijlocul unei mulțimi de oameni care veniseră să sărbătorească Paștele acolo. Mulțimea l-a văzut pe Isus așezat pe mânzul și pe mantiile ucenicilor. Mulți și-au așezat mantiile și ramurile din copaci pe drum pentru ca Isus să treacă. Acest lucru fusese profetizat de profeții din Vechiul Testament atunci când vorbeau despre Mesia (Isaia 62:11, Psalmul 118:25-26 și Zaharia 9:9).

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)
Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. (Matei 21:8)

De ce și-a așezat mulțimea mantiile și ramurile de palmier pe drum? Poporul lui Israel îl privea pe Mesia ca pe un eliberator politic, nu ca pe un eliberator spiritual. Ei doreau să fie liberi de opresiunea Romei. Când l-au văzut pe Isus pe mânz, s-au gândit la el ca la marele eliberator pe care îl așteptau. Isus săvârșise recent miracolul învierii lui Lazăr din morți (Ioan 11), iar oamenii au crezut probabil că venise timpul ca Isus să domnească cu putere.

Deodată, mulțimea din apropierea lui Isus și a ucenicilor Săi a început să strige Hosanna! (Slavă!) și să-L laude pe Isus. Din toate părțile au început să strige laudă și exaltare lui Isus!

 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” (Matei 21:9)

¡L-au aclamat ca pe un rege! Și noi putem folosi Duminica Floriilor pentru a ne aminti că Isus este Regele Regilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Nu mai există nimeni altcineva în lume care a fost dispus să-și dea viața pentru a ne salva de la moartea veșnică: doar Isus! Să-l lăudăm din toată inima în această zi și în fiecare zi a vieții noastre!

Să începem Săptămâna Sfântă amintindu-ne de marea iubire a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să nu lăsăm grijile timpului prezent să ne răpească pacea care vine de la Domnul și certitudinea că suntem salvați datorită sacrificiului lui Isus pe cruce. Să ne închinăm lui Dumnezeu în mijlocul circumstanțelor noastre actuale! El merită toată închinarea noastră astăzi și pentru toată veșnicia.

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” (Apocalipsa 7:9-10)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 1]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!