Versete care să te ajute să-ți descoperi chemarea

Views: 56

Cu toții suntem născuți pentru un scop special, pentru că Dumnezeu nu permite nimănui să se nască din întâmplare. În Biblie găsim că, în calitate de credincioși, avem datoria de a vesti vestea bună a lui Hristos întregii lumi. Dar avem, de asemenea, chemări individuale pe care trebuie să le îndeplinim.

Iată câteva versete care te vor ajuta să meditezi și să-ți descoperi chemarea în Dumnezeu. De asemenea, ele vă vor da direcția de a avea o relație mai strânsă cu Domnul și de a învăța să recunoașteți vocea Lui.


Biblia ar trebui să fie ghidul tău

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmi 119:105)

Faceți ceea ce este corect

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. (Ioan 3:19)

Dă prioritate relației tale cu Dumnezeu

Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul. (Ieremia 9:24)
Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”
Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” (Ioan 6:28-29)
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

Marcați diferența

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Iubește-l pe Dumnezeu și pe aproapele tău

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:37-40)

Arată recunoștință în toate lucrurile

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:18)

Împărtășiți vestea bună a mântuirii lui Isus

Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.” (Faptele apostolilor 1:18)
Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. (Marcu 13:10)
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)

Dacă v-au plăcut aceste versete biblice, vă recomandăm să vizitați secțiunea noastră de Versete.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!