16 versete biblice despre Paște

Visits: 198

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători pentru evrei. Există multe fapte biblice relevante în legătură cu această sărbătoare. Iată lista noastră de 24 de versete biblice despre Paște. Vă invităm să reflectați asupra lor și să analizați modul în care această sărbătoare ne conduce la Hristos, Paștele nostru (1 Corinteni 5:6).

1) Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre şi înjunghiaţi Paştile. (Exod 12:21)

2) „Copiii lui Israel să prăznuiască Paştile la vremea hotărâtă. (Numeri 9:2)

3) Nu vei putea să jertfeşti paştile în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă; ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi aşeze Numele în el, acolo să jertfeşti paştile, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieşirii tale din Egipt. (Deuteronom 16:5-6)

4) Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: „Prăznuiţi Paştile în cinstea Domnului Dumnezeului vostru cum este scris în această carte a legământului.” Paşti ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel şi în tot timpul împăraţilor lui Israel şi împăraţilor lui Iuda. (2 Imparati 23:21-22)

5) După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: „Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” (Matei 26:1-2)

6) În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?” El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: „Învăţătorul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.” Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile. (Matei 26:18-19)

6) După două zile era praznicul Paştilor şi al Azimelor. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare. Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.” (Marcu 14:1-2)

7) Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştilui. (Luca 2:41)

8) El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea; (Luca 22:15)

9) Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim. (Ioan 2:13)

10) Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. (Ioan 2:23)

11) Paştile iudeilor era aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşti, ca să se cureţe. (Ioan 11:55)

12) Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. (Ioan 12:1)

13) Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineaţa. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştile. (Ioan 18:28)

14) Dar, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobod pe cineva de Paşti, vreţi să vă slobod pe „Împăratul iudeilor”?” Atunci toţi au strigat din nou „Nu pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba era un tâlhar. (Ioan 39:40)

15) Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. (Ioan 19:42)

16) Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? (1 Corinteni 5:6)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 1]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!