25 de Versete din Biblie pentru un somn liniștit

Views: 508

Pentru mulți oameni, venirea nopții este un coșmar. Problemele de dimineață, neajunsurile vieții, situațiile care ne calcă în picioare în fiecare zi sau bolile fac ca nopțile noastre să nu fie cele mai bune. Ne întrebăm mereu cum să obținem pacea în mijlocul furtunii, cum să dormim liniștiți chiar dacă trecem prin momente dificile? Să ne amintim de frumoasa experiență pe care apostolii au avut-o cu Maestrul divin.

Dacă aveți probleme cu somnul și vă este greu să vă opriți din a vă gândi la problemele pe care le-ați avut în timpul zilei, atunci apelați la Biblie pentru confortul de care aveți nevoie.

Iisus avea pace și dormea liniștit în ciuda vijeliei. Și noi putem avea această pace în mijlocul oricărei furtuni în care trăim. De aceea, te invităm să reflectezi și să te încrezi în Dumnezeu și în promisiunile Sale prin aceste pasaje biblice.

Iată câteva versete biblice care te vor ajuta să dormi liniștit, având încredere că Dumnezeu are grijă de tine și noaptea.


1) Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” (Exod 33:14)

2) Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. (Psalmi 3:5)

3) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

4) Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. (Psalmi 91:5-6)

5) Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine. (Psalmi 116:7)

6) Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. (Psalmi 127:2)

7) Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. (Proverbe 3:24)

8) Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. (Eclesiastul 5:12)

9) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)

10) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

11) Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!” El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare. Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?” (Matei 8:23-27)

12) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)

13) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. (Isaia 26:3-4)

14) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)

15) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)

16) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. (Psalmi 56:3)

17) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. (Psalmi 46:1-2)

18) Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Psalmi 46:11)

19) Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. (Filipeni 4:8-9)

20) Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. (Romani 8:26)

21) Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit! (Isaia 30:15)

22) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

23) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”(Psalmi 91:1:2)

24) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. (Psalmi 23:1:6)

25) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)


Dumnezeu are totul sub control. Întotdeauna odihnește-te și ai încredere în Cel Preaînalt, mâine va fi cu siguranță o zi mai bună. Dacă cunoașteți pe cineva care se află într-o situație similară, vă rugăm să îi transmiteți acest mesaj. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!