15 Versete de laudă și închinare a neamurilor

Views: 30

Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! (Psalmul 117:1)

Psalmistul poruncește neamurilor să proclame numele sfânt al lui Dumnezeu, să-L înalțe și să strige de bucurie; credincioșia lui Dumnezeu este mare și El este Cel care păzește și luptă pentru fiecare neam. Orice națiune care cade înaintea lui Dumnezeu și se închină înaintea Lui, Dumnezeu o va ierta și o va vindeca. Indicând că îl lăudăm chiar în acel moment, arată că nimeni altcineva nu trebuie lăudat în afară de el.


1) Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane! (Psalmi 147:12)
2) Neamuri, cântaţi laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi şi face ispăşire pentru ţara Lui, pentru poporul Lui.” (Deuteronom 32:43)
3) Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte! (1 Cronici 16:8)
4) Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! (Psalmi 117:1)
5) Şi iarăşi: „Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.” (Romani 15:11)
6) Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! (Psalmi 105:1)
7) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmi 34:1)
8) Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba, de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!” (Psalmi 126:2)
9)Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţiile pământului, şi lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 68:32)
10) Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da.” (Ieremia 33:9)
11) povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui! (1 Cronici 16:24)
12) Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi are milă de nenorociţii Lui.” (Isaia 49:13)
13) Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui! (Psalmi 66:8)
14)Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri. (Psalmi 108:3)
15) „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Psalmi 46:10)

Rugăciune

Dumnezeul meu, Tu ești Sfântul lui Israel! Îți prezint înaintea ta toate națiunile pământului care te laudă și-ți înalță domnia. Tu spui în cuvântul Tău: "Cântați printre neamuri slava Lui și printre toate popoarele minunile Lui. Lăudați pe Domnul, toate națiunile, toate popoarele, lăudați-L, căci Tu ești bun și mila Ta este veșnică. Popoarele și neamurile să strige de bucurie pentru Cel care trăiește și domnește în vecii vecilor, pentru Regele regilor și Domnul domnilor. Și declar ceea ce spune cuvântul Tău: "Toate neamurile pe care le-ai creat vor veni și se vor închina înaintea Ta și vor slăvi numele Tău. În numele Tău, Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!