¿Ce spune Biblia despre homosexualitate?

Views: 10

Următoarele pasaje biblice privind homosexualitatea servesc drept referinţă pentru cei care doresc să cunoască punctului de vedere tradiţional creştin pe acest subiect. Înainte de a citi, acesta ia în considerare faptul că homosexualitatea este o problemă de dezbinare, atât în societatea în generală şi în biserică. În timp ce opiniile şi interpretările variază de la grup la grup, textele biblice nu s-au schimbat.

Acest lucru fiind astfel, textele ar trebui să fie citite în contextul lor corespunzător , astfel încât să nu se facă o eroare de interpretare greşită a caracterului lui Dumnezeu, sau de a le folosi ca o scuză pentru a abuza de o persoană. Care este contextul biblic al acestui subiect? Există mai multe: 1) să se înţeleagă că Biblia a considerat întotdeauna practica de homosexualitate ca păcat. Nu există nici un pasaj care vorbeşte despre homosexualitate în afara acestui context, nici unul care justifică acest mod de viaţă înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este adevărat atât în Vechiul Testament, cât şi în cel nou. 2) nu este singurul păcat. În plus, am păcătuit cu toţii într-un fel sau altul. 3) deşi Dumnezeu urăşte păcatul, el iubeşte fiinţa umană, aşa că atitudinea creştină faţă de toţi oamenii trebuie să fie una de dragoste. 4) în conformitate cu Biblia, păcatul are consecinţe rele. Aşa suntem cu toţii păcătoşi, toţi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, care este disponibilă tuturor, fără excepţie.

Vechiul Testament

Geneza 18:16-19:29

Istoria Sodoma şi Gomora.

Judecatori 19

Povestea levit şi a concubina lui.

Levitic 18:22

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

Levitic 20:13

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.

Marcu 10:6-9

Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

Romani 1:26-28

Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

1 Corinteni 6:9-11

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?

Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,  nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

1 Corinteni 7:2

Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.

1 Timotei 1:9-11

  Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,  pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase – potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredinţată mie.

Iuda 1:7

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!