12 nume ale lui Dumnezeu și ce înseamnă ele

Visits: 28

Încă de la începutul creației, Dumnezeu a descoperit omului natura și caracterul Său. El nu este un Dumnezeu ascuns și inaccesibil – dimpotrivă! El S-a arătat întotdeauna omenirii prin cuvintele și prin lucrările Sale. Încă din primul verset al Bibliei (Geneza 1:1) găsim indicații, nume sau atribute ale Sale care ne ajută să înțelegem cum este Dumnezeu și cum dorește să lucreze în viața noastră.

În vremurile biblice, numele era foarte important și se acorda o atenție deosebită în alegerea numelor copiilor. Numele era văzut ca o declarație despre natura, caracterul sau funcția persoanei. De aceea, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Moise pentru a elibera poporul evreu din sclavie, Moise a insistat ca Dumnezeu să-i spună numele său. El a vrut să se asigure că își poate prezenta “acreditările” în fața poporului lui Israel fără scrupule.

În această relatare, Dumnezeu folosește YHWH ca nume al Său (DOMNUL; EU SUNT CEL CARE SUNT). Strict vorbind, se poate spune că acesta este numele lui Dumnezeu. “Acesta este numele Meu veșnic; acesta este numele Meu în toate generațiile”, a spus Dumnezeu.

Cu toate acestea, au existat momente în care Dumnezeu – vorbind despre Sine – a subliniat una dintre caracteristicile Sale specifice. El căuta să dezvăluie ceva special despre persoana Sa, care să aducă încredere și pace. Vedem un exemplu în acest sens atunci când Dumnezeu a confirmat promisiunea făcută lui Moise (Exodul 6). Dumnezeu a menționat că, atunci când S-a arătat lui Avraam, Isaac și Iacov, S-a prezentat lor ca Dumnezeu Atotputernic (El Shaddai).

Dumnezeu este mult mai mult decât ne putem imagina! Nu există nici un limbaj în lume care să poată defini totalitatea a ceea ce este El. Dar îl putem cunoaște mai bine studiind unele dintre numele sale și observând caracteristicile pe care ni le dezvăluie. Să ne uităm la câteva dintre numele lui Dumnezeu pe care le găsim în Biblie, la semnificația lor și la importanța lor pentru noi.

Cele 2 nume principale ale lui Dumnezeu

Există probabil două nume care sunt folosite cel mai des în Biblie pentru a se referi la Dumnezeu: Elohim și YWWH.

1) Elohim, El [‘elôhîm, ‘el, ‘elah, ‘eloah] = Dumnezeu: În Biblie găsim de multe ori numele ‘El și alte nume care încep cu această rădăcină. Acest lucru se datorează faptului că acesta era termenul cel mai frecvent folosit în zona Orientului Mijlociu pentru a se referi la o divinitate.

Rădăcina ‘el a fost folosită în combinație cu alte cuvinte pentru a distinge și identifica mai eficient divinitatea despre care se vorbea. De exemplu, în Geneza 33:20, când Iacov a construit un altar pentru Dumnezeu, l-a numit El-‘Elohê-Israel. Această expresie înseamnă “Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel” sau “Puternic este Dumnezeul lui Israel”. Astfel, el a identificat în mod specific în cinstea cui a fost ridicat altarul: în cinstea Dumnezeului lui Israel, care este Dumnezeul cel puternic.

Prima dată când termenul Elohim apare în Biblie este în Geneza 1:1 și se referă la Dumnezeul Creator. Elohim este pluralul lui ‘eloah. Utilizarea sa face aluzie atât la sensul de Dumnezeu trinitar (Dumnezeu în trei persoane), cât și la varietatea de caracteristici întâlnite la Dumnezeul Creator și Atotputernic.

2) YHWH [yahweh, yhwh] = EU SUNT CEL CE SUNT, DOMNUL: Acesta este un alt nume dintre cele mai frecvent folosite în Biblie atunci când se vorbește despre Dumnezeu și este cel care apare cel mai des (YHWH, Iehova sau DOMNUL). Acest cuvânt este folosit doar în Biblie. Acesta a fost numele pe care Dumnezeu l-a ales pentru a se prezenta lui Moise.

Nu îi cunoaștem pronunția exactă, deoarece, din respect, a fost păstrat fără vocale. Evreii considerau că numele lui Dumnezeu era prea sacru pentru a fi rostit. Dar YHWH implică faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu prezent, atent la ceea ce se întâmplă. Prima dată când găsim acest nume în Biblie este în al doilea capitol din Geneza:

În acest verset, YHWH apare chiar lângă cuvântul Elohim. Este posibil să fie menit să sublinieze realitatea incontestabilă a prezenței Sale în timpul creației și să exprime faptul că YHWH este numele Dumnezeului Creator.

Alte 10 nume de Dumnezeu și semnificația lor

În Biblie găsim și alte nume care dezvăluie caracteristici speciale ale lui Dumnezeu. Fiecare nume ne arată ceva despre natura sa, ceva care ne ajută să ne apropiem de el și să avem mai multă încredere în el. Să ne uităm la câteva dintre ele.

1) Adonai [‘adonay, ‘adôn]: Domn, Stăpân.

Adonai a început să fie folosit ca un termen alternativ la YHWH. Adonai comunică ideea că Dumnezeu este Domnul și Stăpânul, proprietarul a toate. Vorbește despre autoritatea și poziția lui Dumnezeu în raport cu poporul său. El este cel care îi poate răsplăti pe cei care îl ascultă și îi poate pedepsi pe cei care nu îl ascultă.

Pentru meditație:

2) Abba [‘ab]: Tată, tată, tătic.

Cuvântul Abba afirmă marea iubire părintească a lui Dumnezeu pentru poporul său. El nu numai că a creat omenirea, dar dorește să aibă o relație strânsă cu fiecare dintre noi, la fel ca un tată iubitor și copiii săi.

Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4:8) și așa ne tratează El: cu dragoste și cu mare compasiune. El ne-a creat și este mereu cu noi, atent la nevoile fiecăruia dintre copiii Săi. Să ne facem timp să simțim dragostea Lui părintească!

Pentru meditație:

1) YHWH-Rapha [yahweh rafa]: Domnul care vindecă, Domnul, vindecătorul tău.

Dumnezeu dorește să aducă bunăstare și vindecare în toate domeniile vieții noastre, el nu se limitează la domeniul spiritual. El este Dumnezeu vindecătorul, iar puterea Lui se extinde asupra întregii noastre ființe: spirit, suflet și trup. El dorește să vindece bolile care ne afectează sufletul, emoțiile și, de asemenea, trupul nostru. Acest lucru este așa pentru că vindecarea face parte din natura Sa.

Pentru meditație:

4) YHWH-Shalom [yahweh shalôm]: DOMNUL este pace.

Pacea pe care ne-o dă Dumnezeu este una care pare ilogică în ochii celorlalți. Ea nu se bazează pe circumstanțe sau pe absența războiului, ci se bazează pe încrederea totală că Dumnezeu este cu noi și că va lucra în favoarea noastră la timpul potrivit. Pacea care vine de la Dumnezeu este deplină, ea cuprinde fiecare colț al ființei noastre.

Hrană pentru reflecție:

5) YHWH-Rohi [yahweh rohi]: Domnul, Păstorul meu.

Domnul este Păstorul cel bun care își ocrotește oile și le călăuzește cu grijă pe calea vieții. El este foarte atent, mereu gata să ne apere de dușmanul (diavolul) care vrea să ne atace și să ne fure de la staulul său de oi. Ca Păstor bun care este, Dumnezeu asigură și nevoile noastre.

Hrană pentru reflecție:

6) YHWH-Sabaoth [yahweh sebaoth]: Domnul oștirilor. Unele traduceri folosesc DOMNUL Atotputernic.

Dumnezeu este DOMNUL oștirilor în sensul cel mai larg. El are toată puterea și domnește peste toate oștile din ceruri, de pe pământ și din întregul univers, oștile pe care le putem vedea și cele pe care nu le putem vedea. El este Domnul peste toate și peste toate! Acest nume exprimă imensa maiestate, autoritate și putere a lui Dumnezeu și ne dă siguranța că ne aflăm pe cele mai bune mâini.

Pentru meditație:

7) YHWH-Nisi [yahweh nissi], DOMNUL este steagul meu sau DOMNUL este stindardul meu.

Această frază apare în Exod, când poporul lui Israel a câștigat o bătălie împotriva amaleciților. Moise a construit un altar pentru a recunoaște că au învins pentru că purtau stindardul sau steagul Domnului Dumnezeu Atotputernic.

Este în numele Domnului și datorită lui căpătăm victorii în viața noastră. Trebuie să-i dăm întotdeauna slavă Lui.

Pentru meditație:

8) YHWH-Jireh [yahweh yir’eh]: Domnul asigură, Domnul va asigura.

Semnificația aici este că Dumnezeu poate vedea totul: prezentul, trecutul și viitorul. El este cel mai bun furnizor, deoarece știe dinainte de ce vom avea nevoie. Putem avea încrederea de a ne apropia de Dumnezeu cu cererile noastre și de a fi siguri că El ne va oferi tot ceea ce avem nevoie, la timpul Lui perfect și conform voinței Sale.

Aceasta este încrederea pe care Avraam o avea în inima sa în timp ce urca pe munte de mână cu fiul său, gata să aducă jertfă Domnului.

Pentru meditație:

9) Elyon [el ‘elyôn]: Cel mai înalt, Ființa supremă, Dumnezeul cel mai înalt.

Nu există și nici nu va exista vreodată vreun dumnezeu sau om mai presus de Dumnezeul nostru. El este Cel Preaînalt, domnește peste tot și deține tot controlul. Puterea și măreția Lui nu se vor sfârși niciodată, ele sunt veșnice. Atunci când ne referim la Dumnezeu ca El Elyon (Dumnezeu Cel Preaînalt), îl înălțăm, recunoscând că numai El este demn de închinare.

Pentru meditație:

10) El Shaddai [‘el shadday]: Dumnezeu Atotputernic.

Acest termen vorbește despre Dumnezeu ca fiind cel care are toată puterea și toată tăria. El este singurul care este invincibil și în care găsim toată grija și protecția de care avem nevoie. Unii consideră că prezintă imaginea unui munte sau a unui munte mare și solid pe care ne putem refugia. Dumnezeu s-a prezentat lui Avram sub acest nume.

Pentru meditație:

Reflecție finală:

  • Care dintre aceste nume ți-a ieșit cel mai mult în evidență?
  • Cu care îți este cel mai ușor să te identifici cu Dumnezeu și cu care îți este cel mai greu să te identifici?
  • Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru tot ceea ce este și pentru tot ceea ce înseamnă El pentru tine.
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!