12 Versete cu îngeri care se închină si laudă pe Dumnezeu

Views: 88

(Apocalipsa 5:11-12) M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”.

Cel mai mare lucru pe care îl putem învăța de la sfinții îngeri este ascultarea lor instantanee și neîndoielnică față de poruncile lui Dumnezeu și închinarea lor continuă la Domnul nostru. Îngerii se închină creatorului nostru zi și noapte, ei cântă: SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT este DOMNUL DUMNEZEU, Atotputernicul, cel care a fost, cel care este și cel care va veni.

Îngerii sunt ființe create pentru slujirea și lauda lui Dumnezeu și a lui Hristos, dar și pentru slujirea și protecția credinciosului. Acest articol conține 12 de versete biblice care vă vor învăța mai multe despre acest subiect.


1) Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui! (Psalmi 148:2)
2) Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6:2-3)
3) Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.
Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:8-9)
4) Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)” (Apocalipsa 19:10)
5) Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească.
Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit (Apocalipsa 19:6-7)
7) Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta. (Neemia 9:6)
8) Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu,
şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7:11-12)
9) M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:11-12)
9) Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:13-14)
10) pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:10-11)
11) Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (Evrei 1:6)
12) Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui. (Psalmi 103:20)

Rugăciune

Marele și puternicul meu Dumnezeu! Tată, cerul te adoră și îngerii tăi cântă în picioare și se pleacă în jurul tronului tău, dându-ți toată slava și cinstea, strigă și îți cântă Aleluia, osana în cele mai înalte, zi și noapte spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Iehova al oștirilor tot pământul este plin de slava ta, tu trăiești și domnești în vecii vecilor. Și plecându-și fețele înaintea ta, ei declară: Putere, înțelepciune, glorie și tărie, fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Tată, așa cum îngerii se închină la tine zi și noapte, fie ca și viața mea să fie o închinare deplină la tine. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!