20 de Versete de mângâiere atunci când te simți singur

Views: 204

Cu toții trecem prin perioade în care avem impresia că nu există nimeni în jurul nostru și că suntem complet detașați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cu toate acestea, Biblia ne spune că nu suntem cu adevărat singuri, pentru că Isus este cu noi întotdeauna. Astfel de versete ne mângâie și ne ajută să ne punem credința în Dumnezeu.

Pe de altă parte, este important să ne amintim că tristețea este un sentiment uman comun. Prin urmare, nu este nimic rău în a fi trist. Dar dacă această emoție persistă, ar trebui să căutăm ajutor specializat pentru a înțelege de ce și pentru a rezolva problema.

Momentele de singurătate apar din senin, pot apărea ca urmare a unei pierderi fizice, a unei despărțiri emoționale sau pur și simplu ca o consecință a unei probleme sau circumstanțe care provoacă tristețe.

“În acele momente de singurătate este necesar să ne amintim că Dumnezeu a promis prin Cuvântul Său că nu ne va lăsa niciodată singuri; a spus că va fi mereu cu noi”. Dacă dintr-un motiv oarecare te-ai simțit singur, ar trebui să-ți amintești aceste promisiuni ale Domnului pentru tine:


1) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31;8)
2) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. (Deuteronom 31;8)
3) Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte. (Psalmi 27:10)
4) El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.
Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. (Psalmi 68:5-6)
5) Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. (Psalmi 73:23-26)
6) Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului Tău! (Psalmi 119:26)
7) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmi 147:3)
8) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)
9) Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. (Ioan 16:22)
10) Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
11) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6)
12) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
13) Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:6-7)
14) Priveşte-mă şi ai milă de mine, căci sunt părăsit şi nenorocit.
Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!
Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele. (Psalmi 25:16-18)
14) Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. (Psalmi 139:7-10)
15) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 134:18)
16) Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. (Ioan 14:16-18)
17) Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! (Psalmi 9:10)
18) Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, (Isaia 58:9)
19) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
20) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!