30 de Versete biblice pentru a binecuvânta copiii

Views: 849

Copiii pe care Dumnezeu ni-i dăruiește sunt o mare binecuvântare. Ele aduc bucurie în inimile noastre și ne fac să vedem viața dintr-o altă perspectivă. Copiii reprezintă, de asemenea, o responsabilitate imensă. Trebuie să-i iubim, să avem grijă de ei, să veghem la bunăstarea lor și să-i îndrumăm pe calea Domnului.

Unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi copiilor noștri este să le spunem cuvinte de binecuvântare. Următoarele versete te vor ajuta să te rogi și să spui cuvinte de încurajare și binecuvântare acelor oameni speciali pe care Dumnezeu i-a așezat în viața ta.


1) Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei. (Luca 18:16)

2) Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)

3) Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. (Ieremia 24:7)

4) Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri, pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale, şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: „Eu sunt al Domnului!” Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: „Al Domnului sunt!”, şi va fi cinstit cu numele lui Israel. (Isaia 44:3-5)

5) Fiii noştri sunt ca nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti. (Psalmi 144:12)

6) Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari! (Psalmi 145:4)

7) Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. (Psalmi 145:8-9)

8) Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri! (Psalmi 115:14)

9) Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10:15-16)

10) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)

11) Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. (Psalmi 112:2)

12) Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi. (Isaia 54:13)

13) Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.” (Isaia 59:21)

14) Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14)

15) Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40)

16) Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei. (Ieremia 32:38-39)

17) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)

18) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. (Psalmi 128:1-4)

19) Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:11-12)

20) de când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. (Psalmi 22:10)

21) Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite. (Iuda 1:2)

22) Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. (Proverbe 16:9)

23) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)

24) Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. (Proverbe 1:8-9)

25) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, (Psalmi 128:5)

26) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)

27) din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. (2 Timotei 3:15)

28) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

29) Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. (Apocalipsa 22:21)

30) Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului. (Psalmi 34:11)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 3.3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!