33 de Versete de dragoste pentru familie

Hits: 3

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.(Geneza 2:24).

Biblia spune clar că Dumnezeul nostru iubitor este cel care a instituit familia. Familia se află în centrul planului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu a întemeiat familiile de la început și ne arată multe exemple de familii puternice. De asemenea, ne învață cum să avem o familie iubitoare și fericită. Isus a avut grijă de familia sa. De-a lungul Noului Testament, vedem că Isus Hristos a arătat dragoste față de membrii familiei Sale, în special față de mama Sa, Maria. Chiar și în timp ce agoniza pe cruce, Iisus Hristos a arătat grijă pentru grija mamei Sale (Ioan 19:26-27).


1) Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, (Efeseni 5:25)
2) Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)
3) Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. (1 Ioan 4:12)
4) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)
5) Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? (1 Ioan 4:20)
6) Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)
7) Faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. (Filipeni 2:2)
8) Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10)
9) Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei. (Ieremia 32:39)
10) Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele apostolilor 16:31)
11) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)
12) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)
13) Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Coloseni 3:14)
14) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
15) Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: (Proverbe 6:20)
16) Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. (1 Cronici 16:28-29)
17) Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, (1 Imparati 8:57)
18) Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Proverbe 1:8)
19) Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Deuteronom 12:28)
20) Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. (1 Corinteni 1:10)
21) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
22) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)
23) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)
24) Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, (Efeseni 2:19)
25) Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. (Geneza 17:7)
26) Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseşi, casa aceea nu poate dăinui. (Marcu 3:25)
27) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.
Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. (Psalmi 128:1-4)
28) Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească. (Psalmi 103:17-18)
29) Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. (Proverbe 10:1)
30) Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3)
31) Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, (Geneza 35:2)
32) Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. (Geneza 28:14)
33) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic! Vin la tine prin Domnul meu Isus Cristos, numai tu ești vrednic de toată lauda supremă. Vreau să-Ți mulțumesc pentru familia mea, Îți cer ca dragostea și pacea Ta să domnească peste ei și declar familia mea unită în aceeași credință și în același gând, unită în rugăciune, cu inimi gata să Te slujească. Cuvântul Tău spune: "Credeți în El, Domnul Isus Hristos, și veți fi mântuiți, tu și familia ta. Declar că eu și casa mea vom sluji Domnului. Îți mulțumim, Doamne, că ai grijă de ei, că îi îngrijești, că le dai hrană și îi păzești de orice boală, că faci inoperant orice duh de distrugere care vrea să vină împotriva lor. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!